CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
60.20 
Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
92.20 
Rozhlasové a televízne činnosti
61.10 
Činnosti drôtových telekomunikácií
64.20 
Telekomunikácie
61.20 
Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
64.20 
Telekomunikácie
61.30 
Satelitné telekomunikačné činnosti
64.20 
Telekomunikácie
61.90 
Ostatné telekomunikačné činnosti
64.20 
Telekomunikácie
62.01 
Počítačové programovanie
72.21 
Nakladateľstvo v oblasti softvéru
72.22 
Code: 72.22 
Ostatné softvérové poradenstvo a dodávky softvéru
72.40 
Code: 72.40 
Databázové činnosti
62.02 
Poradenstvo týkajúce sa počítačov
72.10 
Hardvérové poradenstvo
72.22 
Code: 72.22 
Ostatné softvérové poradenstvo a dodávky softvéru
62.03 
Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
72.30 
Spracovanie dát
62.09 
Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
30.02 
Výroba počítačov a iných zariadení na spracovanie údajov
72.22 
Code: 72.22 
Ostatné softvérové poradenstvo a dodávky softvéru
72.60 
Code: 72.60 
Ostatné činnosti súvisiace s počítačmi
63.11 
Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
72.30 
Spracovanie dát
72.40 
Code: 72.40 
Databázové činnosti
63.12 
Služby webového portálu
72.40 
Databázové činnosti
63.91 
Činnosti spravodajských agentúr
92.40 
Činnosti spravodajských agentúr
63.99 
Ostatné informačné služby i. n.
74.87 
Ostatné obchodné činnosti i. n.
64.11 
Činnosti centrálnej banky
65.11 
Centrálne bankovníctvo
64.19 
Ostatné peňažné sprostredkovanie
65.12 
Ostatné peňažné sprostredkovanie
64.20 
Činnosti holdingových spoločností
65.23 
Ostatné finančné sprostredkovanie i. n.
74.15 
Code: 74.15 
Manažérske činnosti holdingových spoločností
64.30 
Trasty, fondy a podobné finančné subjekty
65.23 
Ostatné finančné sprostredkovanie i. n.
64.91 
Finančný lízing
65.21 
Finančný lízing
64.92 
Ostatné poskytovanie úverov
65.22 
Ostatné poskytovanie úverov
64.99 
Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n.
65.22 
Ostatné poskytovanie úverov
65.23 
Code: 65.23 
Ostatné finančné sprostredkovanie i. n.
65.11 
Životné poistenie
66.01 
Životné poistenie
65.12 
Neživotné poistenie
66.03 
Neživotné poistenie
65.20 
Zaistenie
66.01 
Životné poistenie
66.02 
Code: 66.02 
Dôchodkové zabezpečenie
66.03 
Code: 66.03 
Neživotné poistenie
65.30 
Dôchodkové zabezpečenie
66.02 
Dôchodkové zabezpečenie
66.11 
Správa finančných trhov
67.11 
Správa finančných trhov
66.12 
Sprostredkovanie obchodu s tovarom a s cennými papiermi
67.12 
Sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi a správa fondov
67.13 
Code: 67.13 
Pomocné činnosti finančného sprostredkovania i. n.
66.19 
Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
67.13 
Pomocné činnosti finančného sprostredkovania i. n.
66.21 
Vyčíslenie rizík a náhrad škôd
67.20 
Pomocné činnosti poistenia a dôchodkového zabezpečenia
66.22 
Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
67.20 
Pomocné činnosti poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Page 21/26  
Top