CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
55.20 
Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.21 
Mládežnícke ubytovne a horské chaty
55.23 
Code: 55.23 
Ostatné ubytovacie zariadenia i. n.
55.30 
Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.21 
Mládežnícke ubytovne a horské chaty
55.22 
Code: 55.22 
Kempingy, vrátane kempingov pre obytné prívesy
55.90 
Ostatné ubytovanie
55.23 
Ostatné ubytovacie zariadenia i. n.
56.10 
Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
55.30 
Reštaurácie
56.21 
Dodávka jedál
55.52 
Dodávka hotových jedál
56.29 
Ostatné jedálenské služby
55.51 
Jedálne
55.52 
Code: 55.52 
Dodávka hotových jedál
56.30 
Služby pohostinstiev
55.40 
Bary
58.11 
Vydávanie kníh
22.11 
Vydávanie kníh
72.40 
Code: 72.40 
Databázové činnosti
58.12 
Vydávanie adresárov a katalógov
22.11 
Vydávanie kníh
72.40 
Code: 72.40 
Databázové činnosti
58.13 
Vydávanie novín
22.12 
Vydávanie novín
72.40 
Code: 72.40 
Databázové činnosti
58.14 
Vydávanie časopisov a periodík
22.13 
Vydávanie časopisov a periodík
72.40 
Code: 72.40 
Databázové činnosti
58.19 
Ostatné vydavateľské činnosti
22.15 
Ostatné vydavateľské činnosti
22.22 
Code: 22.22 
Tlač i. n.
72.40 
Code: 72.40 
Databázové činnosti
58.21 
Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier
72.21 
Nakladateľstvo v oblasti softvéru
72.40 
Code: 72.40 
Databázové činnosti
58.29 
Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru
72.21 
Nakladateľstvo v oblasti softvéru
72.40 
Code: 72.40 
Databázové činnosti
59.11 
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov
92.11 
Výroba filmov a videozáznamov
92.20 
Code: 92.20 
Rozhlasové a televízne činnosti
59.12 
Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov, videozáznamov a televíznych programov
92.11 
Výroba filmov a videozáznamov
59.13 
Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov
92.12 
Distribúcia filmov a videozáznamov
59.14 
Premietanie filmov
92.13 
Premietanie filmov
59.20 
Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
22.14 
Vydávanie nosičov záznamu zvuku
72.40 
Code: 72.40 
Databázové činnosti
74.87 
Code: 74.87 
Ostatné obchodné činnosti i. n.
92.11 
Code: 92.11 
Výroba filmov a videozáznamov
92.20 
Code: 92.20 
Rozhlasové a televízne činnosti
60.10 
Rozhlasové vysielanie
64.20 
Telekomunikácie
72.40 
Code: 72.40 
Databázové činnosti
92.20 
Code: 92.20 
Rozhlasové a televízne činnosti
60.20 
Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
64.20 
Telekomunikácie
72.40 
Code: 72.40 
Databázové činnosti

Page 20/26  
Top