CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.11 
Oprava kovových konštrukcií
34.20 
Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba prívesov a návesov
35.50 
Code: 35.50 
Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
33.12 
Oprava strojov
28.52 
Všeobecné strojárstvo
29.11 
Code: 29.11 
Výroba motorov a turbín, okrem motorov do lietadiel, vozidiel a motocyklov
29.12 
Code: 29.12 
Výroba čerpadiel a kompresorov
29.13 
Code: 29.13 
Výroba kohútikov a ventilov
29.14 
Code: 29.14 
Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
29.21 
Code: 29.21 
Výroba pecí a horákov
29.22 
Code: 29.22 
Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
29.23 
Code: 29.23 
Výroba chladiacich a vetracích zariadení, okrem zariadení pre domácnosť
29.24 
Code: 29.24 
Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
29.31 
Code: 29.31 
Výroba traktorov pre poľnohospodárstvo
29.32 
Code: 29.32 
Výroba ostatných strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29.41 
Code: 29.41 
Výroba prenosného ručného mechanického náradia
29.42 
Code: 29.42 
Výroba ostatných kovoobrábacích strojov
29.43 
Code: 29.43 
Výroba ostatných obrábacích strojov i. n.
29.51 
Code: 29.51 
Výroba strojov pre metalurgiu
29.52 
Code: 29.52 
Výroba banských a stavebných strojov
29.53 
Code: 29.53 
Výroba strojov na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku
29.54 
Code: 29.54 
Výroba strojov na výrobu textilu, odevov a kožiarskych výrobkov
29.55 
Code: 29.55 
Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
29.56 
Code: 29.56 
Výroba ostatných účelových strojov i. n.
72.50 
Code: 72.50 
Údržba a opravy kancelárskych a účtovacích strojov a výpočtovej techniky
33.13 
Oprava elektronických a optických prístrojov
29.24 
Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
31.10 
Code: 31.10 
Výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
31.62 
Code: 31.62 
Výroba iných elektrických zariadení i. n.
32.10 
Code: 32.10 
Výroba elektrónok, trubíc a iných elektronických súčiastok
32.30 
Code: 32.30 
Výroba televíznych a rádiových prijímačov, prístrojov na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu a pridružených zariadení
33.10 
Code: 33.10 
Výroba lekárskych a chirurgických prístrojov a zariadení a prístrojov na ortopedické účely
33.20 
Code: 33.20 
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných a iných prístrojov a zariadení, okrem zariadení na riadenie priemyselných procesov
33.40 
Code: 33.40 
Výroba optických a fotografických prístrojov a zariadení
33.50 
Code: 33.50 
Výroba hodiniek a hodín
33.14 
Oprava elektrických prístrojov
29.71 
Výroba elektrických zariadení pre domácnosť
31.10 
Code: 31.10 
Výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
31.20 
Code: 31.20 
Výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení
31.62 
Code: 31.62 
Výroba iných elektrických zariadení i. n.
33.10 
Code: 33.10 
Výroba lekárskych a chirurgických prístrojov a zariadení a prístrojov na ortopedické účely
33.20 
Code: 33.20 
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných a iných prístrojov a zariadení, okrem zariadení na riadenie priemyselných procesov
33.15 
Oprava a údržba lodí a člnov
35.11 
Stavba a opravy lodí
35.12 
Code: 35.12 
Stavba a opravy výletných a športových člnov

Page 13/26  
Top