CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
28.94 
Výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
29.56 
Výroba ostatných účelových strojov i. n.
28.95 
Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
29.55 
Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
28.96 
Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
29.56 
Výroba ostatných účelových strojov i. n.
28.99 
Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
29.52 
Výroba banských a stavebných strojov
29.56 
Code: 29.56 
Výroba ostatných účelových strojov i. n.
31.62 
Code: 31.62 
Výroba iných elektrických zariadení i. n.
33.20 
Code: 33.20 
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných a iných prístrojov a zariadení, okrem zariadení na riadenie priemyselných procesov
33.40 
Code: 33.40 
Výroba optických a fotografických prístrojov a zariadení
35.30 
Code: 35.30 
Výroba lietadiel a kozmických lodí
36.50 
Code: 36.50 
Výroba hier a hračiek
36.63 
Code: 36.63 
Ostatná výroba i. n.
29.10 
Výroba motorových vozidiel
34.10 
Výroba motorových vozidiel
29.20 
Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
34.20 
Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba prívesov a návesov
29.31 
Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
31.61 
Výroba elektrických zariadení pre motory a vozidlá i. n.
31.62 
Code: 31.62 
Výroba iných elektrických zariadení i. n.
29.32 
Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
34.30 
Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory
36.11 
Code: 36.11 
Výroba kresiel a sedadiel
30.11 
Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií
35.11 
Stavba a opravy lodí
36.11 
Code: 36.11 
Výroba kresiel a sedadiel
30.12 
Stavba rekreačných a športových člnov
35.12 
Stavba a opravy výletných a športových člnov
30.20 
Výroba železničných lokomotív a vozového parku
31.62 
Výroba iných elektrických zariadení i. n.
35.20 
Code: 35.20 
Výroba lokomotív, električiek a vozňov
36.11 
Code: 36.11 
Výroba kresiel a sedadiel
30.30 
Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
29.60 
Výroba zbraní a munície
35.30 
Code: 35.30 
Výroba lietadiel a kozmických lodí
36.11 
Code: 36.11 
Výroba kresiel a sedadiel
30.40 
Výroba vojenských bojových vozidiel
29.60 
Výroba zbraní a munície
30.91 
Výroba motocyklov
34.10 
Výroba motorových vozidiel
35.41 
Code: 35.41 
Výroba motocyklov
30.92 
Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
35.42 
Výroba bicyklov
35.43 
Code: 35.43 
Výroba invalidných vozíkov
36.63 
Code: 36.63 
Ostatná výroba i. n.
30.99 
Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
35.50 
Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
31.01 
Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
35.50 
Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
36.11 
Code: 36.11 
Výroba kresiel a sedadiel
36.12 
Code: 36.12 
Výroba iného kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
31.02 
Výroba kuchynského nábytku
36.11 
Výroba kresiel a sedadiel
36.13 
Code: 36.13 
Výroba iného kuchynského nábytku
31.03 
Výroba matracov
36.15 
Výroba matracov
31.09 
Výroba ostatného nábytku
36.11 
Výroba kresiel a sedadiel

Page 11/26  
Top