CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.11 
Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
01.11 
Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n.
01.12 
Code: 01.12 
Pestovanie zeleniny, záhradníckych špecialít a produktov pestovateľských škôlok
01.12 
Pestovanie ryže
01.11 
Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n.
01.13 
Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľúzovej zeleniny
01.11 
Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n.
01.12 
Code: 01.12 
Pestovanie zeleniny, záhradníckych špecialít a produktov pestovateľských škôlok
01.14 
Pestovanie cukrovej trstiny
01.11 
Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n.
01.15 
Pestovanie tabaku
01.11 
Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n.
01.16 
Pestovanie plodín na vlákno
01.11 
Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n.
01.19 
Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
01.11 
Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n.
01.12 
Code: 01.12 
Pestovanie zeleniny, záhradníckych špecialít a produktov pestovateľských škôlok
01.21 
Pestovanie hrozna
01.13 
Pestovanie ovocia, orechov, kultúr na výrobu nápojov a korenia
01.22 
Pestovanie tropického a subtropického ovocia
01.13 
Pestovanie ovocia, orechov, kultúr na výrobu nápojov a korenia
01.23 
Pestovanie citrusových plodov
01.13 
Pestovanie ovocia, orechov, kultúr na výrobu nápojov a korenia
01.24 
Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia
01.13 
Pestovanie ovocia, orechov, kultúr na výrobu nápojov a korenia
01.25 
Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov
01.12 
Pestovanie zeleniny, záhradníckych špecialít a produktov pestovateľských škôlok
01.13 
Code: 01.13 
Pestovanie ovocia, orechov, kultúr na výrobu nápojov a korenia
01.26 
Pestovanie olejnatého ovocia
01.11 
Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n.
01.13 
Code: 01.13 
Pestovanie ovocia, orechov, kultúr na výrobu nápojov a korenia
01.27 
Pestovanie nápojových plodín
01.13 
Pestovanie ovocia, orechov, kultúr na výrobu nápojov a korenia
01.28 
Pestovanie korenín, aromatických, liečivých a farmaceutických plodín
01.11 
Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n.
01.12 
Code: 01.12 
Pestovanie zeleniny, záhradníckych špecialít a produktov pestovateľských škôlok
01.13 
Code: 01.13 
Pestovanie ovocia, orechov, kultúr na výrobu nápojov a korenia
01.29 
Pestovanie ostatných trvácnych plodín
01.11 
Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n.
02.01 
Code: 02.01 
Pestovanie lesa a ťažba dreva
01.30 
Rozmnožovanie rastlín
01.12 
Pestovanie zeleniny, záhradníckych špecialít a produktov pestovateľských škôlok
01.41 
Chov dojníc
01.21 
Chov hovädzieho dobytka, produkcia mlieka
01.42 
Chov ostatného dobytka a byvolov
01.21 
Chov hovädzieho dobytka, produkcia mlieka
01.43 
Chov koní a ostatných koňovitých zvierat
01.22 
Chov oviec, kôz, koní, oslov, mulov a mulíc
01.44 
Chov tiav a ťavovitých zvierat
01.25 
Chov iných zvierat
01.45 
Chov oviec a kôz
01.22 
Chov oviec, kôz, koní, oslov, mulov a mulíc
01.46 
Chov ošípaných
01.23 
Chov ošípaných
01.47 
Chov hydiny
01.24 
Chov hydiny
01.49 
Chov iných zvierat
01.22 
Chov oviec, kôz, koní, oslov, mulov a mulíc
01.25 
Code: 01.25 
Chov iných zvierat
01.50 
Zmiešané hospodárstvo
01.30 
Rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou (zmiešané hospodárstvo)
01.61 
Služby súvisiace s pestovaním plodín
01.41 
Služby súvisiace s rastlinnou výrobou; záhradná architektúra
01.62 
Služby súvisiace s chovom zvierat
01.42 
Služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb
92.72 
Code: 92.72 
Ostatné rekreačné činnosti i. n.
01.63 
Služby súvisiace so zberom úrody
01.11 
Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n.
01.13 
Code: 01.13 
Pestovanie ovocia, orechov, kultúr na výrobu nápojov a korenia

Page 1/26  
Top