CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
27.31 
Ťahanie za studena
24.31 
Ťahanie tyčí za studena
27.32 
Valcovanie úzkych pásov za studena
24.32 
Valcovanie pásov za studena
27.33 
Tvarovanie za studena
24.33 
Tvarovanie alebo skladanie za studena
27.34 
Ťahanie drôtu
24.34 
Ťahanie drôtov za studena
27.41 
Výroba drahých kovov
24.41 
Výroba drahých kovov
27.42 
Výroba hliníka
24.42 
Výroba hliníka
27.43 
Výroba olova, zinku a cínu
24.43 
Výroba olova, zinku a cínu
25.99 
Code: 25.99 
Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
27.44 
Výroba medi
24.44 
Výroba medi
27.45 
Výroba ostatných neželezných kovov
24.45 
Výroba ostatných neželezných kovov
27.51 
Odlievanie železa
24.51 
Odlievanie železa
27.52 
Odlievanie ocele
24.52 
Odlievanie ocele
27.53 
Odlievanie ľahkých kovov
24.53 
Odlievanie ľahkých kovov
27.54 
Odlievanie ostatných neželezných kovov
24.54 
Odlievanie ostatných neželezných kovov
28 
VÝROBA KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A KOVOVÝCH VÝROBKOV OKREM VÝROBY STROJOV A ZARIADENÍ
33.20 
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
28.11 
Výroba kovových konštrukcií a ich častí
24.33 
Tvarovanie alebo skladanie za studena
25.11 
Code: 25.11 
Výroba kovových konštrukcií a ich častí
33.11 
Code: 33.11 
Oprava kovových konštrukcií
41.20 
Code: 41.20 
Výstavba obytných a neobytných budov
28.12 
Výroba kovových prefabrikátov na stavby
25.12 
Výroba kovových dverí a okien
43.32 
Code: 43.32 
Stolárske práce
28.21 
Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
25.29 
Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
33.11 
Code: 33.11 
Oprava kovových konštrukcií
28.22 
Výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
25.21 
Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
33.11 
Code: 33.11 
Oprava kovových konštrukcií
43.22 
Code: 43.22 
Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
28.30 
Výroba parných kotlov, okrem kotlov ústredného kúrenia
25.30 
Výroba parných kotlov, okrem kotlov ústredného kúrenia
33.11 
Code: 33.11 
Oprava kovových konštrukcií
28.40 
Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
25.50 
Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
28.51 
Spracovanie a povrchová úprava kovov
25.61 
Opracovanie a povrchová úprava kovov
28.52 
Všeobecné strojárstvo
25.62 
Obrábanie
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
28.61 
Výroba nožiarskych výrobkov
25.71 
Výroba nožiarskych výrobkov
33.11 
Code: 33.11 
Oprava kovových konštrukcií
28.62 
Výroba nástrojov
25.73 
Výroba náradia
28.41 
Code: 28.41 
Výroba strojov na obrábanie kovov
28.49 
Code: 28.49 
Výroba ostatných strojov na obrábanie
28.92 
Code: 28.92 
Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo
33.11 
Code: 33.11 
Oprava kovových konštrukcií
28.63 
Výroba zámkov a kovania
25.72 
Výroba zámkov a pántov

Page 9/26  
Top