CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
25.23 
Výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
41.20 
Výstavba obytných a neobytných budov
43.32 
Code: 43.32 
Stolárske práce
25.24 
Výroba ostatných výrobkov z plastov
22.29 
Výroba ostatných plastových výrobkov
27.33 
Code: 27.33 
Výroba elektroinštalačných zariadení
32.99 
Code: 32.99 
Ostatná výroba i. n.
33.19 
Code: 33.19 
Oprava ostatných prístrojov
26.11 
Výroba plochého skla
23.11 
Výroba plochého skla
26.12 
Tvarovanie a spracovanie plochého skla
23.12 
Tvarovanie a spracovanie plochého skla
26.13 
Výroba dutého skla
23.13 
Výroba dutého skla
26.14 
Výroba sklenených vlákien
23.14 
Výroba sklenených vlákien
26.15 
Výroba a spracovanie iného skla vrátane technických sklenených nádob
23.19 
Výroba a spracovanie ostatného skla, vrátane technického skla
33.19 
Code: 33.19 
Oprava ostatných prístrojov
33.20 
Code: 33.20 
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
26.21 
Výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov
23.41 
Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
26.22 
Výroba keramických výrobkov na sanitárne účely
23.42 
Výroba keramického sanitárneho vybavenia
26.23 
Výroba izolátorov a izolačných fitingov z keramiky
23.43 
Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov
26.24 
Výroba iných keramických výrobkov na technické účely
23.44 
Výroba ostatných technických keramických výrobkov
26.25 
Výroba iných keramických výrobkov
23.49 
Výroba ostatných keramických výrobkov
26.26 
Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov
23.20 
Výroba žiaruvzdorných výrobkov
26.30 
Výroba keramických obkladov a dlaždíc
23.31 
Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
26.40 
Výroba tehál, krytiny a kameniny pre stavebníctvo z pálenej hliny
23.32 
Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny
33.19 
Code: 33.19 
Oprava ostatných prístrojov
33.20 
Code: 33.20 
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
26.51 
Výroba cementu
23.51 
Výroba cementu
26.52 
Výroba vápna
23.52 
Výroba vápna a sadry
26.53 
Výroba sadry
23.52 
Výroba vápna a sadry
26.61 
Výroba stavebných prvkov z betónu
23.61 
Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
26.62 
Výroba stavebných prvkov zo sadry
23.62 
Výroba sadrových výrobkov na stavebné účely
26.63 
Výroba transportného betónu
23.63 
Výroba transportného betónu
26.64 
Výroba malty
23.64 
Výroba malty
26.65 
Výroba výrobkov z vlákien aglomerovaných cementom
23.65 
Výroba cementových vlákien
26.66 
Výroba iných výrobkov z betónu, sadry a cementu
23.69 
Výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu
26.70 
Rezanie, tvarovanie a konečná úprava dekoračného a stavebného kameňa
23.70 
Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa
26.81 
Výroba brúsnych výrobkov
23.91 
Výroba brúsnych výrobkov
33.19 
Code: 33.19 
Oprava ostatných prístrojov
33.20 
Code: 33.20 
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
26.82 
Výroba nekovových minerálnych výrobkov i. n.
23.99 
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, i. n.
27.10 
Výroba obyčajného železa a ocele a ferozliatin
24.10 
Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
27.21 
Výroba liatinových rúr
24.51 
Odlievanie železa
27.22 
Výroba oceľových rúr
24.20 
Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele

Page 8/26  
Top