CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
23.30 
Výroba jadrového paliva
38.12 
Zber nebezpečného odpadu
38.22 
Code: 38.22 
Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
24.11 
Výroba technických plynov
20.11 
Výroba priemyselných plynov
24.12 
Výroba farbív a pigmentov
20.12 
Výroba farbív a pigmentov
24.13 
Výroba iných základných anorganických chemikálií
20.13 
Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
24.14 
Výroba iných základných organických chemikálií
19.10 
Výroba produktov koksárenských pecí
20.14 
Code: 20.14 
Výroba ostatných základných organických chemikálií
24.15 
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
20.15 
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
38.21 
Code: 38.21 
Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
24.16 
Výroba plastov v primárnej forme
20.16 
Výroba plastov v primárnej forme
24.17 
Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
20.17 
Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
24.20 
Výroba pesticídov a iných agrochemických výrobkov
20.20 
Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov
24.30 
Výroba náterových látok, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov
20.30 
Výroba farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských farieb a tmelov
24.41 
Výroba základných látok na výrobu farmaceutických prípravkov
21.10 
Výroba základných farmaceutických výrobkov
24.42 
Výroba farmaceutických prípravkov
21.20 
Výroba farmaceutických prípravkov
32.50 
Code: 32.50 
Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
24.51 
Výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov
20.41 
Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov
20.42 
Code: 20.42 
Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov
24.52 
Výroba kozmetických a toaletných prípravkov
20.42 
Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov
24.61 
Výroba výbušnín
20.51 
Výroba výbušnín
24.62 
Výroba lepidiel a želatín
20.52 
Výroba lepidiel
20.59 
Code: 20.59 
Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
24.63 
Výroba éterických olejov
20.53 
Výroba éterických olejov
24.64 
Výroba chemických výrobkov na fotografické účely
20.59 
Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
24.65 
Výroba nenahraných nosičov záznamu
26.80 
Výroba magnetických a optických médií
24.66 
Výroba chemických látok i. n.
20.59 
Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
26.11 
Code: 26.11 
Výroba elektronických komponentov
24.70 
Výroba umelých vlákien
20.60 
Výroba umelých vlákien
25.11 
Výroba gumových pneumatík a duší
22.11 
Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie a oprava pneumatík
25.12 
Protektorovanie a prestavba gumových pneumatík
22.11 
Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie a oprava pneumatík
25.13 
Výroba iných gumových výrobkov
22.19 
Výroba ostatných výrobkov z gumy
32.50 
Code: 32.50 
Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
32.99 
Code: 32.99 
Ostatná výroba i. n.
33.19 
Code: 33.19 
Oprava ostatných prístrojov
25.21 
Výroba dosiek, fólií, hadíc a profilov z plastov
22.21 
Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
33.19 
Code: 33.19 
Oprava ostatných prístrojov
33.20 
Code: 33.20 
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
25.22 
Výroba obalov z plastov
22.22 
Výroba plastových obalov
25.23 
Výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
22.23 
Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
27.33 
Code: 27.33 
Výroba elektroinštalačných zariadení

Page 7/26  
Top