CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
12.00 
Ťažba a úprava uránových a tóriových rúd
09.90 
Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
13.10 
Ťažba a úprava železných rúd
07.10 
Dobývanie železných rúd
09.90 
Code: 09.90 
Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
13.20 
Ťažba a úprava neželezných kovových rúd okrem uránových a tóriových rúd
07.29 
Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd
09.90 
Code: 09.90 
Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
14.11 
Ťažba a úprava dekoračného a stavebného kameňa
08.11 
Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice
09.90 
Code: 09.90 
Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
14.12 
Ťažba a úprava vápenca, sadrovca a kriedy
08.11 
Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice
09.90 
Code: 09.90 
Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
14.13 
Ťažba a úprava bridlice
08.11 
Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice
09.90 
Code: 09.90 
Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
14.21 
Prevádzka štrkovísk a pieskovísk
08.12 
Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu
09.90 
Code: 09.90 
Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
14.22 
Ťažba a úprava ílovitých zemín a kaolínu
08.12 
Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu
09.90 
Code: 09.90 
Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
14.30 
Ťažba a úprava chemických a hnojivových nerastov
08.91 
Ťažba chemických a hnojivových minerálov
09.90 
Code: 09.90 
Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
14.40 
Ťažba a úprava soli
08.93 
Ťažba soli
09.90 
Code: 09.90 
Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
10.84 
Code: 10.84 
Výroba korenín a chuťových prísad
14.50 
Ťažba a úprava nerastov i. n.
08.99 
Iná ťažba a dobývanie i. n.
09.90 
Code: 09.90 
Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
38.21 
Code: 38.21 
Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
15.11 
Výroba a konzervovanie mäsa
10.11 
Spracovanie a konzervovanie mäsa
15.12 
Výroba a konzervovanie hydinového mäsa
10.11 
Spracovanie a konzervovanie mäsa
10.12 
Code: 10.12 
Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
15.13 
Výroba mäsových a hydinových výrobkov
10.13 
Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
10.85 
Code: 10.85 
Výroba pripravených pokrmov a jedla
10.89 
Code: 10.89 
Výroba ostatných potravinárskych produktov i. n.
15.20 
Spracovanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov
10.20 
Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov
10.85 
Code: 10.85 
Výroba pripravených pokrmov a jedla
15.31 
Spracovanie a konzervovanie zemiakov
10.31 
Spracovanie a konzervovanie zemiakov
15.32 
Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
10.32 
Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
15.33 
Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny i. n.
10.39 
Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
10.85 
Code: 10.85 
Výroba pripravených pokrmov a jedla
15.41 
Výroba surových olejov a tukov
10.41 
Výroba olejov a tukov
15.42 
Výroba rafinovaných olejov a tukov
10.41 
Výroba olejov a tukov
15.43 
Výroba stužených jedlých tukov
10.42 
Výroba margarínu a podobných jedlých tukov
15.51 
Prevádzka mliekární a výroba syrov
10.51 
Prevádzka mliekarní a výroba syrov
15.52 
Výroba zmrzliny
10.52 
Výroba zmrzliny

Page 3/26  
Top