CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
92.62 
Ostatné športové činnosti
93.19 
Ostatné športové činnosti
93.29 
Code: 93.29 
Ostatné zábavné a činnosti a voľnočasové aktivity
92.71 
Činnosti herní a stávkových kancelárií
92.00 
Činnosti herní a stávkových kancelárií
92.72 
Ostatné rekreačné činnosti i. n.
01.62 
Služby súvisiace s chovom zvierat
78.10 
Code: 78.10 
Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
79.90 
Code: 79.90 
Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
93.29 
Code: 93.29 
Ostatné zábavné a činnosti a voľnočasové aktivity
93.01 
Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
96.01 
Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
93.02 
Kadernícke a ostatné kozmetické služby
96.02 
Kadernícke a kozmetické služby
93.03 
Pohrebné a súvisiace služby
96.03 
Pohrebné a súvisiace služby
93.04 
Činnosti pre pocit telesnej pohody
93.13 
Fitnes centrá
96.04 
Code: 96.04 
Služby týkajúce sa telesnej pohody
93.05 
Ostatné služby i. n.
85.51 
Športová a rekreačná výchova
96.09 
Code: 96.09 
Ostatné osobné služby i. n.
95.00 
Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
97.00 
Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
96.00 
Nerozlíšené činnosti súkromných domácností produkujúce tovary pre vlastné použitie
98.10 
Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie
97.00 
Nerozlíšené služby súkromných domácností pre vlastné použitie
98.20 
Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
99.00 
Exteritoriálne organizácie a spoločenstvá
99.00 
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení

Page 26/26  
Top