CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
90.03 
Asanačné, sanačné a podobné činnosti
81.29 
Ostatné čistiace činnosti
91.11 
Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských organizácií
94.11 
Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských a profesijných členských organizácií
91.12 
Činnosti odborných organizácií
94.12 
Činnosti profesijných členských organizácií
91.20 
Činnosti odborových zväzov
94.20 
Činnosti odborových organizácií
91.31 
Činnosti cirkevných organizácií
94.91 
Činnosti cirkevných organizácií
91.32 
Činnosti politických organizácií
94.92 
Činnosti politických organizácií
91.33 
Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
94.99 
Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
92.11 
Výroba filmov a videozáznamov
59.11 
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov
59.12 
Code: 59.12 
Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov, videozáznamov a televíznych programov
59.20 
Code: 59.20 
Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
92.12 
Distribúcia filmov a videozáznamov
59.13 
Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov
92.13 
Premietanie filmov
59.14 
Premietanie filmov
92.20 
Rozhlasové a televízne činnosti
59.11 
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov
59.20 
Code: 59.20 
Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
60.10 
Code: 60.10 
Rozhlasové vysielanie
60.20 
Code: 60.20 
Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
92.31 
Umelecká a literárna tvorba a interpretácia
90.01 
Scénické umenie
90.02 
Code: 90.02 
Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
90.03 
Code: 90.03 
Umelecká tvorba
92.32 
Prevádzkovanie umeleckých zariadení
79.90 
Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
90.02 
Code: 90.02 
Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
90.04 
Code: 90.04 
Prevádzka kultúrnych zariadení
92.33 
Činnosti zábavných parkov a lunaparkov
93.21 
Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
92.34 
Ostatné zábavné činnosti i. n.
79.90 
Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
85.52 
Code: 85.52 
Umelecké vzdelávanie
90.01 
Code: 90.01 
Scénické umenie
90.02 
Code: 90.02 
Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
93.29 
Code: 93.29 
Ostatné zábavné a činnosti a voľnočasové aktivity
92.40 
Činnosti spravodajských agentúr
63.91 
Činnosti spravodajských agentúr
74.20 
Code: 74.20 
Fotografické činnosti
90.03 
Code: 90.03 
Umelecká tvorba
92.51 
Činnosti knižníc a archívov
91.01 
Činnosti knižníc a archívov
92.52 
Činnosti múzeí a pamiatková starostlivosť
91.02 
Činnosti múzeí
91.03 
Code: 91.03 
Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
92.53 
Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
91.04 
Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
92.61 
Prevádzkovanie športových arén a štadiónov
93.11 
Prevádzka športových zariadení
92.62 
Ostatné športové činnosti
79.90 
Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
85.51 
Code: 85.51 
Športová a rekreačná výchova
93.11 
Code: 93.11 
Prevádzka športových zariadení
93.12 
Code: 93.12 
Činnosti športových klubov

Page 25/26  
Top