CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
74.20 
Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.11 
Architektonické činnosti
71.12 
Code: 71.12 
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
74.20 
Code: 74.20 
Fotografické činnosti
74.90 
Code: 74.90 
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
74.30 
Technické skúšky a analýzy
71.20 
Technické testovanie a analýzy
74.40 
Reklama
73.11 
Reklamné agentúry
73.12 
Code: 73.12 
Predaj vysielacieho času
74.50 
Nábor pracovných síl a získavanie zamestnancov
78.10 
Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20 
Code: 78.20 
Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30 
Code: 78.30 
Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
74.60 
Vyšetrovacie a bezpečnostné činnosti
74.90 
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
80.10 
Code: 80.10 
Súkromné bezpečnostné služby
80.20 
Code: 80.20 
Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30 
Code: 80.30 
Pátracie služby
74.70 
Priemyselné čistenie
81.21 
Generálne čistenie budov
81.22 
Code: 81.22 
Ostatné priemyselné čistenie budov
81.29 
Code: 81.29 
Ostatné čistiace činnosti
74.81 
Fotografické činnosti
74.20 
Fotografické činnosti
74.82 
Baliace činnosti
82.92 
Baliace činnosti
74.85 
Sekretárske a prekladateľské činnosti
74.30 
Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
82.11 
Code: 82.11 
Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
82.19 
Code: 82.19 
Kopírovanie, príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti
82.99 
Code: 82.99 
Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
74.86 
Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu (call centrá)
82.20 
Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu – call centrá
74.87 
Ostatné obchodné činnosti i. n.
59.20 
Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
63.99 
Code: 63.99 
Ostatné informačné služby i. n.
74.10 
Code: 74.10 
Špecializované dizajnérske činnosti
74.90 
Code: 74.90 
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
77.40 
Code: 77.40 
Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami
82.30 
Code: 82.30 
Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
82.91 
Code: 82.91 
Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti
82.99 
Code: 82.99 
Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
75.11 
Všeobecné činnosti verejnej správy
84.11 
Všeobecná verejná správa
75.12 
Usmerňovanie činností agentúr, ktoré poskytujú zdravotnícke, vzdelávacie, kultúrne a iné sociálne služby, okrem sociálneho zabezpečenia
84.12 
Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia
75.13 
Usmerňovanie a prínos k efektívnejšiemu vykonávaniu podnikateľskej činnosti
82.99 
Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
84.13 
Code: 84.13 
Podpora a usmerňovanie ekonomiky
75.14 
Pomocné služby pre vládu ako celok
81.10 
Kombinované pomocné činnosti pre zariadenia
84.11 
Code: 84.11 
Všeobecná verejná správa
91.01 
Code: 91.01 
Činnosti knižníc a archívov
75.21 
Zahraničné veci
84.21 
Zahraničné veci

Page 23/26  
Top