CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
72.10 
Hardvérové poradenstvo
62.02 
Poradenstvo týkajúce sa počítačov
72.21 
Nakladateľstvo v oblasti softvéru
58.21 
Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier
58.29 
Code: 58.29 
Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru
62.01 
Code: 62.01 
Počítačové programovanie
72.22 
Ostatné softvérové poradenstvo a dodávky softvéru
62.01 
Počítačové programovanie
62.02 
Code: 62.02 
Poradenstvo týkajúce sa počítačov
62.09 
Code: 62.09 
Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
72.30 
Spracovanie dát
62.03 
Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
63.11 
Code: 63.11 
Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
82.19 
Code: 82.19 
Kopírovanie, príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti
72.40 
Databázové činnosti
58.11 
Vydávanie kníh
58.12 
Code: 58.12 
Vydávanie adresárov a katalógov
58.13 
Code: 58.13 
Vydávanie novín
58.14 
Code: 58.14 
Vydávanie časopisov a periodík
58.19 
Code: 58.19 
Ostatné vydavateľské činnosti
58.21 
Code: 58.21 
Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier
58.29 
Code: 58.29 
Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru
59.20 
Code: 59.20 
Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
60.10 
Code: 60.10 
Rozhlasové vysielanie
60.20 
Code: 60.20 
Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
62.01 
Code: 62.01 
Počítačové programovanie
63.11 
Code: 63.11 
Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
63.12 
Code: 63.12 
Služby webového portálu
72.50 
Údržba a opravy kancelárskych a účtovacích strojov a výpočtovej techniky
33.12 
Oprava strojov
95.11 
Code: 95.11 
Oprava počítačov a periférnych zariadení
72.60 
Ostatné činnosti súvisiace s počítačmi
62.09 
Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
73.10 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
72.11 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie
72.19 
Code: 72.19 
Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
72.20 
Code: 72.20 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
73.20 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
72.20 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
74.11 
Právne činnosti
69.10 
Právne činnosti
74.12 
Účtovnícke a audítorské činnosti; daňové poradenstvo
69.20 
Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
74.13 
Prieskum trhu a verejnej mienky
73.20 
Prieskum trhu a verejnej mienky
74.14 
Činnosti podnikového a manažérskeho poradenstva
02.40 
Služby poskytované v lesníctve
70.21 
Code: 70.21 
Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22 
Code: 70.22 
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
74.90 
Code: 74.90 
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
85.60 
Code: 85.60 
Pomocné vzdelávacie činnosti
74.15 
Manažérske činnosti holdingových spoločností
64.20 
Činnosti holdingových spoločností
70.10 
Code: 70.10 
Vedenie firiem

Page 22/26  
Top