CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
Finančný lízing
64.91 
Finančný lízing
65.22 
Ostatné poskytovanie úverov
64.92 
Ostatné poskytovanie úverov
64.99 
Code: 64.99 
Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n.
65.23 
Ostatné finančné sprostredkovanie i. n.
64.20 
Činnosti holdingových spoločností
64.30 
Code: 64.30 
Trasty, fondy a podobné finančné subjekty
64.99 
Code: 64.99 
Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n.
66.01 
Životné poistenie
65.11 
Životné poistenie
65.20 
Code: 65.20 
Zaistenie
66.02 
Dôchodkové zabezpečenie
65.20 
Zaistenie
65.30 
Code: 65.30 
Dôchodkové zabezpečenie
66.03 
Neživotné poistenie
65.12 
Neživotné poistenie
65.20 
Code: 65.20 
Zaistenie
67.11 
Správa finančných trhov
66.11 
Správa finančných trhov
67.12 
Sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi a správa fondov
66.12 
Sprostredkovanie obchodu s tovarom a s cennými papiermi
66.30 
Code: 66.30 
Činnosti investičných manažérov
67.13 
Pomocné činnosti finančného sprostredkovania i. n.
66.12 
Sprostredkovanie obchodu s tovarom a s cennými papiermi
66.19 
Code: 66.19 
Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
67.20 
Pomocné činnosti poistenia a dôchodkového zabezpečenia
66.21 
Vyčíslenie rizík a náhrad škôd
66.22 
Code: 66.22 
Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
66.29 
Code: 66.29 
Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení
70.11 
Rozvoj a predaj nehnuteľností
41.10 
Vypracovanie stavebných projektov
42 
Code: 42 
Inžinierske stavby
70.12 
Nákup a predaj vlastných nehnuteľností
68.10 
Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
70.20 
Prenájom vlastných nehnuteľností
68.20 
Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
70.31 
Realitné kancelárie
68.31 
Realitné kancelárie
70.32 
Správa nehnuteľností za odmenu alebo na základe zmluvy
68.32 
Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
81.10 
Code: 81.10 
Kombinované pomocné činnosti pre zariadenia
71.10 
Prenájom automobilov
77.11 
Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel
71.21 
Prenájom ostatných pozemných dopravných prostriedkov
77.12 
Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných ťažkých vozidiel
77.39 
Code: 77.39 
Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku i. n.
71.22 
Prenájom vodných dopravných prostriedkov
77.34 
Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov
71.23 
Prenájom leteckých dopravných prostriedkov
77.35 
Prenájom a lízing leteckých dopravných prostriedkov
71.31 
Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
77.31 
Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení
71.32 
Prenájom stavebných strojov a zariadení
77.32 
Prenájom a lízing stavbárskych strojov a zariadení
77.39 
Code: 77.39 
Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku i. n.
71.33 
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov
77.33 
Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení (vrátane počítačov)
71.34 
Prenájom ostatných strojov a zariadení i. n.
77.39 
Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku i. n.
71.40 
Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť i. n.
77.21 
Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
77.22 
Code: 77.22 
Prenájom videopások a diskov
77.29 
Code: 77.29 
Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

Page 21/26  
Top