CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
51.55 
Veľkoobchodný predaj chemických výrobkov
46.75 
Veľkoobchod s chemickými výrobkami
46.76 
Code: 46.76 
Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
51.56 
Veľkoobchodný predaj ostatných medziproduktov
46.76 
Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
51.57 
Veľkoobchodný predaj odpadu a šrotu
46.77 
Veľkoobchod s odpadom a šrotom
51.81 
Veľkoobchodný predaj obrábacích strojov
46.62 
Veľkoobchod s obrábacími strojmi
51.82 
Veľkoobchodný predaj banských a stavebných strojov
46.63 
Veľkoobchod so strojmi pre baníctvo, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
51.83 
Veľkoobchodný predaj strojov pre textilný priemysel a šijacích a pletacích strojov
46.64 
Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel a so šijacími a pletacími strojmi
51.84 
Veľkoobchodný predaj počítačov, počítačových periférií a softvéru
46.51 
Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
51.85 
Veľkoobchodný predaj ostatných kancelárskych strojov a zariadení
46.65 
Veľkoobchod s kancelárskym nábytkom
46.66 
Code: 46.66 
Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadeniami
51.86 
Veľkoobchodný predaj ostatných elektronických súčiastok a zariadení
46.52 
Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
51.87 
Veľkoobchodný predaj ostatných strojov pre použitie v priemysle, obchode a navigácii
46.69 
Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
51.88 
Veľkoobchodný predaj poľnohospodárskych strojov, príslušenstva a náradia, vrátane traktorov
46.61 
Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
51.90 
Ostatný veľkoobchodný predaj
46.90 
Nešpecializovaný veľkoobchod
52.11 
Maloobchodný predaj v nešpecializovaných predajniach, kde prevažujú potraviny, nápoje alebo tabak
47.11 
Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi alebo tabakom
52.12 
Ostatný maloobchodný predaj v nešpecializovaných predajniach
47.19 
Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
52.21 
Maloobchodný predaj ovocia a zeleniny
47.21 
Maloobchod s ovocím a zeleninou v špecializovaných predajniach
52.22 
Maloobchodný predaj mäsa a mäsových výrobkov
47.22 
Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami v špecializovaných predajniach
52.23 
Maloobchodný predaj rýb, kôrovcov a mäkkýšov
47.23 
Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi v špecializovaných predajniach
52.24 
Maloobchodný predaj chleba, koláčov, múčnych výrobkov a cukroviniek
47.24 
Maloobchod s chlebom, pečivom, cukrárskymi výrobkami v špecializovaných predajniach
52.25 
Maloobchodný predaj alkoholických a iných nápojov
47.25 
Maloobchod s nápojmi v špecializovaných predajniach
52.26 
Maloobchodný predaj tabakových výrobkov
47.26 
Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach
52.27 
Ostatný maloobchodný predaj potravín, nápojov a tabaku v špecializovaných predajniach
47.21 
Maloobchod s ovocím a zeleninou v špecializovaných predajniach
47.29 
Code: 47.29 
Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach
52.31 
Lekárne
47.73 
Lekárne
52.32 
Maloobchodný predaj zdravotníckeho a ortopedického tovaru
47.74 
Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami v špecializovaných predajniach
52.33 
Maloobchodný predaj kozmetických a toaletných potrieb
47.75 
Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
52.41 
Maloobchodný predaj textilu
47.51 
Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach
52.42 
Maloobchodný predaj odevov
47.71 
Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
52.43 
Maloobchodný predaj obuvi a koženého tovaru
47.72 
Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach
52.44 
Maloobchodný predaj nábytku, svietidiel a potrieb pre domácnosť i. n.
47.53 
Maloobchod s kobercami, rohožami, podlahovými alebo nástennými krytinami v špecializovaných predajniach
47.59 
Code: 47.59 
Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
52.45 
Maloobchodný predaj elektrických spotrebičov pre domácnosť a rozhlasových a televíznych prijímačov
47.43 
Maloobchod s audio a video prístrojmi v špecializovaných predajniach
47.54 
Code: 47.54 
Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť v špecializovaných predajniach
47.59 
Code: 47.59 
Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
47.63 
Code: 47.63 
Maloobchod s audio a video nahrávkami v špecializovaných predajniach
52.46 
Maloobchodný predaj železiarskeho tovaru, farieb a skla
47.52 
Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom v špecializovaných predajniach
52.47 
Maloobchodný predaj kníh, novín a papierenských výrobkov
47.61 
Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach
47.62 
Code: 47.62 
Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach
52.48 
Ostatný maloobchodný predaj v špecializovaných predajniach
47.41 
Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach

Page 18/26  
Top