CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
45.22 
Montáž strešnej krytiny a rámov
43.91 
Pokrývačské práce
43.99 
Code: 43.99 
Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
45.23 
Výstavba diaľnic, ciest, letísk a športových zariadení
41.20 
Výstavba obytných a neobytných budov
42.11 
Code: 42.11 
Výstavba ciest a diaľnic
42.12 
Code: 42.12 
Výstavba železníc a podzemných železníc
42.99 
Code: 42.99 
Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
45.24 
Výstavba vodných diel
42.21 
Výstavba rozvodov (pre plyn a kvapaliny)
42.91 
Code: 42.91 
Výstavba vodných diel
43.99 
Code: 43.99 
Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
45.25 
Ostatné špecializované stavebné práce
42.21 
Výstavba rozvodov (pre plyn a kvapaliny)
43.99 
Code: 43.99 
Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
45.31 
Inštalácia elektrických vedení a príslušenstva
43.21 
Elektrická inštalácia
43.22 
Code: 43.22 
Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
43.29 
Code: 43.29 
Ostatná stavebná inštalácia
80.20 
Code: 80.20 
Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
45.32 
Izolačné práce
43.29 
Ostatná stavebná inštalácia
45.33 
Inštalačné práce
43.22 
Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
45.34 
Ostatná stavebná inštalácia
43.21 
Elektrická inštalácia
43.29 
Code: 43.29 
Ostatná stavebná inštalácia
45.41 
Omietanie
43.31 
Omietkárske práce
45.42 
Stolárske práce
43.32 
Stolárske práce
45.43 
Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.33 
Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
45.44 
Maliarske a sklenárske práce
43.34 
Maľovanie a zasklievanie
45.45 
Ostatné kompletizačné a dokončovacie práce
43.39 
Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.99 
Code: 43.99 
Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
45.50 
Prenájom stavebných alebo demolačných zariadení s obsluhou
43.99 
Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
50.10 
Predaj motorových vozidiel
45.11 
Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
45.19 
Code: 45.19 
Predaj ostatných motorových vozidiel
50.20 
Údržba a opravy motorových vozidiel
45.20 
Oprava a údržba motorových vozidiel
52.21 
Code: 52.21 
Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
50.30 
Predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel
45.31 
Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
45.32 
Code: 45.32 
Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
50.40 
Predaj, údržba a opravy motocyklov, ich dielov a príslušenstva
45.40 
Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
50.50 
Maloobchodný predaj pohonných hmôt
47.30 
Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
51.11 
Obchodní zástupcovia zaoberajúci sa predajom poľnohospodárskych surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov
46.11 
Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi
51.12 
Obchodní zástupcovia zaoberajúci sa predajom palív, rúd, kovov a priemyselných chemikálií
46.12 
Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami
51.13 
Obchodní zástupcovia zaoberajúci sa predajom dreva a stavebných hmôt
46.13 
Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
51.14 
Obchodní zástupcovia zaoberajúci sa predajom strojov, výrobných zariadení, lodí a lietadiel
46.14 
Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, loďami a lietadlami
51.15 
Obchodní zástupcovia zaoberajúci sa predajom nábytku, domácich potrieb a železiarskeho tovaru
46.15 
Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, tovarom pre domácnosť a železiarskym tovarom
51.16 
Obchodní zástupcovia zaoberajúci sa predajom textilu, odevov, obuvi a kožených výrobkov
46.16 
Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevmi, kožušinami, obuvou a koženým tovarom

Page 16/26  
Top