CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
36.50 
Výroba hier a hračiek
32.40 
Výroba hier a hračiek
33.19 
Code: 33.19 
Oprava ostatných prístrojov
36.61 
Výroba bižutérie
32.13 
Výroba bižutérie a podobných predmetov
36.62 
Výroba metiel a kief
22.19 
Výroba ostatných výrobkov z gumy
32.91 
Code: 32.91 
Výroba metiel a kief
36.63 
Ostatná výroba i. n.
13.99 
Výroba ostatného textilu i. n.
15.12 
Code: 15.12 
Výroba kufrov, kabeliek a podobných výrobkov, sediel a popruhov
16.29 
Code: 16.29 
Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu
17.29 
Code: 17.29 
Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
20.51 
Code: 20.51 
Výroba výbušnín
22.19 
Code: 22.19 
Výroba ostatných výrobkov z gumy
22.23 
Code: 22.23 
Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
22.29 
Code: 22.29 
Výroba ostatných plastových výrobkov
25.99 
Code: 25.99 
Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
28.99 
Code: 28.99 
Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
30.92 
Code: 30.92 
Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
32.99 
Code: 32.99 
Ostatná výroba i. n.
37.10 
Recyklovanie kovového odpadu a šrotu
38.31 
Demontáž vrakov
38.32 
Code: 38.32 
Recyklácia triedených materiálov
37.20 
Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
38.32 
Recyklácia triedených materiálov
40.11 
Výroba elektriny
35.11 
Výroba elektriny
38.12 
Code: 38.12 
Zber nebezpečného odpadu
40.12 
Prenos elektriny
35.12 
Prenos elektriny
40.13 
Rozvod a predaj elektriny
35.13 
Rozvod elektriny
35.14 
Code: 35.14 
Predaj elektriny
40.21 
Výroba plynu
35.21 
Výroba plynu
40.22 
Rozvod a predaj plynných palív prostredníctvom potrubia
35.22 
Rozvod plynných palív potrubím
35.23 
Code: 35.23 
Predaj plynu prepravovaného potrubím
40.30 
Dodávka pary a teplej vody
35.30 
Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
41.00 
Zber, čistenie a rozvod vody
36.00 
Zber, úprava a dodávka vody
45.11 
Demolácie a búranie budov; zemné práce
43.11 
Demolácia
43.12 
Code: 43.12 
Zemné práce
45.12 
Prieskumné vrty
43.13 
Prieskumné vrty a vrtné práce
45.21 
Všeobecná výstavba budov a stavebné inžinierske práce
41.20 
Výstavba obytných a neobytných budov
42.12 
Code: 42.12 
Výstavba železníc a podzemných železníc
42.13 
Code: 42.13 
Výstavba mostov a tunelov
42.21 
Code: 42.21 
Výstavba rozvodov (pre plyn a kvapaliny)
42.22 
Code: 42.22 
Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
42.99 
Code: 42.99 
Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
43.99 
Code: 43.99 
Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

Page 15/26  
Top