CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
35.20 
Výroba lokomotív, električiek a vozňov
30.20 
Výroba železničných lokomotív a vozového parku
33.17 
Code: 33.17 
Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
35.30 
Výroba lietadiel a kozmických lodí
28.99 
Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
30.30 
Code: 30.30 
Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
33.16 
Code: 33.16 
Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí
35.41 
Výroba motocyklov
30.91 
Výroba motocyklov
35.42 
Výroba bicyklov
30.92 
Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
35.43 
Výroba invalidných vozíkov
30.92 
Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
33.17 
Code: 33.17 
Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
35.50 
Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
28.22 
Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
30.99 
Code: 30.99 
Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
31.01 
Code: 31.01 
Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
33.11 
Code: 33.11 
Oprava kovových konštrukcií
33.17 
Code: 33.17 
Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
36 
VÝROBA NÁBYTKU; VÝROBA I. N.
33.20 
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
36.11 
Výroba kresiel a sedadiel
29.32 
Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
30.11 
Code: 30.11 
Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií
30.20 
Code: 30.20 
Výroba železničných lokomotív a vozového parku
30.30 
Code: 30.30 
Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
31.01 
Code: 31.01 
Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
31.02 
Code: 31.02 
Výroba kuchynského nábytku
31.09 
Code: 31.09 
Výroba ostatného nábytku
95.24 
Code: 95.24 
Oprava nábytku a domácich zariadení
36.12 
Výroba iného kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
28.23 
Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
31.01 
Code: 31.01 
Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
95.24 
Code: 95.24 
Oprava nábytku a domácich zariadení
36.13 
Výroba iného kuchynského nábytku
31.02 
Výroba kuchynského nábytku
95.24 
Code: 95.24 
Oprava nábytku a domácich zariadení
36.14 
Výroba ostatného nábytku
31.09 
Výroba ostatného nábytku
95.24 
Code: 95.24 
Oprava nábytku a domácich zariadení
36.15 
Výroba matracov
31.03 
Výroba matracov
36.21 
Razenie mincí
32.11 
Razenie mincí
36.22 
Výroba šperkárskych a podobných výrobkov i. n.
32.12 
Výroba šperkov a podobných predmetov
36.30 
Výroba hudobných nástrojov
32.20 
Výroba hudobných nástrojov
33.19 
Code: 33.19 
Oprava ostatných prístrojov
95.29 
Code: 95.29 
Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
36.40 
Výroba športových potrieb
32.30 
Výroba športových potrieb
32.99 
Code: 32.99 
Ostatná výroba i. n.
36.50 
Výroba hier a hračiek
26.40 
Výroba spotrebnej elektroniky
28.99 
Code: 28.99 
Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.

Page 14/26  
Top