CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
32.30 
Výroba televíznych a rádiových prijímačov, prístrojov na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu a pridružených zariadení
26.40 
Výroba spotrebnej elektroniky
26.70 
Code: 26.70 
Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
28.23 
Code: 28.23 
Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
33.13 
Code: 33.13 
Oprava elektronických a optických prístrojov
33 
VÝROBA ZDRAVOTNÍCKYCH, PRESNÝCH A OPTICKÝCH PRÍSTROJOV, HODINIEK A HODÍN
33.20 
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
33.10 
Výroba lekárskych a chirurgických prístrojov a zariadení a prístrojov na ortopedické účely
26.60 
Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
32.50 
Code: 32.50 
Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
32.99 
Code: 32.99 
Ostatná výroba i. n.
33.13 
Code: 33.13 
Oprava elektronických a optických prístrojov
33.14 
Code: 33.14 
Oprava elektrických prístrojov
33.20 
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných a iných prístrojov a zariadení, okrem zariadení na riadenie priemyselných procesov
26.51 
Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie
26.70 
Code: 26.70 
Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
28.29 
Code: 28.29 
Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
28.99 
Code: 28.99 
Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
32.50 
Code: 32.50 
Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
33.13 
Code: 33.13 
Oprava elektronických a optických prístrojov
33.14 
Code: 33.14 
Oprava elektrických prístrojov
33.30 
Výroba zariadení na riadenie priemyselných procesov
33.20 
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
33.40 
Výroba optických a fotografických prístrojov a zariadení
26.70 
Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
27.31 
Code: 27.31 
Výroba optických káblov
28.99 
Code: 28.99 
Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
32.50 
Code: 32.50 
Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
33.13 
Code: 33.13 
Oprava elektronických a optických prístrojov
33.50 
Výroba hodiniek a hodín
26.52 
Výroba hodín a hodiniek
32.12 
Code: 32.12 
Výroba šperkov a podobných predmetov
32.13 
Code: 32.13 
Výroba bižutérie a podobných predmetov
33.13 
Code: 33.13 
Oprava elektronických a optických prístrojov
34 
VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDIEL, PRÍVESOV A NÁVESOV
33.20 
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
34.10 
Výroba motorových vozidiel
28.92 
Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo
29.10 
Code: 29.10 
Výroba motorových vozidiel
30.91 
Code: 30.91 
Výroba motocyklov
34.20 
Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba prívesov a návesov
29.20 
Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
33.11 
Code: 33.11 
Oprava kovových konštrukcií
34.30 
Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory
28.11 
Výroba motorov a turbín, okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle
29.32 
Code: 29.32 
Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
35 
VÝROBA OSTATNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
33.20 
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
35.11 
Stavba a opravy lodí
30.11 
Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií
33.15 
Code: 33.15 
Oprava a údržba lodí a člnov
35.12 
Stavba a opravy výletných a športových člnov
30.12 
Stavba rekreačných a športových člnov
33.15 
Code: 33.15 
Oprava a údržba lodí a člnov

Page 13/26  
Top