CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
31.10 
Výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
26.11 
Výroba elektronických komponentov
27.11 
Code: 27.11 
Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
33.13 
Code: 33.13 
Oprava elektronických a optických prístrojov
33.14 
Code: 33.14 
Oprava elektrických prístrojov
31.20 
Výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení
26.11 
Výroba elektronických komponentov
27.12 
Code: 27.12 
Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení
27.33 
Code: 27.33 
Výroba elektroinštalačných zariadení
27.90 
Code: 27.90 
Výroba ostatných elektrických zariadení
33.14 
Code: 33.14 
Oprava elektrických prístrojov
31.30 
Výroba izolovaných drôtov a káblov
26.11 
Výroba elektronických komponentov
27.31 
Code: 27.31 
Výroba optických káblov
27.32 
Code: 27.32 
Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
27.90 
Code: 27.90 
Výroba ostatných elektrických zariadení
31.40 
Výroba akumulátorov, galvanických článkov a batérií
27.20 
Výroba batérií a akumulátorov
31.50 
Výroba svietidiel a elektrických lámp
27.40 
Výroba elektrických svietidiel
31.61 
Výroba elektrických zariadení pre motory a vozidlá i. n.
27.40 
Výroba elektrických svietidiel
29.31 
Code: 29.31 
Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
31.62 
Výroba iných elektrických zariadení i. n.
23.44 
Výroba ostatných technických keramických výrobkov
25.99 
Code: 25.99 
Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
26.30 
Code: 26.30 
Výroba komunikačných zariadení
26.51 
Code: 26.51 
Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie
27.11 
Code: 27.11 
Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
27.40 
Code: 27.40 
Výroba elektrických svietidiel
27.90 
Code: 27.90 
Výroba ostatných elektrických zariadení
28.49 
Code: 28.49 
Výroba ostatných strojov na obrábanie
28.99 
Code: 28.99 
Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
29.31 
Code: 29.31 
Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
30.20 
Code: 30.20 
Výroba železničných lokomotív a vozového parku
33.13 
Code: 33.13 
Oprava elektronických a optických prístrojov
33.14 
Code: 33.14 
Oprava elektrických prístrojov
32 
VÝROBA RÁDIOVÝCH, TELEVÍZNYCH A KOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ A PRÍSTROJOV
33.20 
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
32.10 
Výroba elektrónok, trubíc a iných elektronických súčiastok
26.11 
Výroba elektronických komponentov
26.12 
Code: 26.12 
Výroba montovaných elektronických dosiek
27.90 
Code: 27.90 
Výroba ostatných elektrických zariadení
33.13 
Code: 33.13 
Oprava elektronických a optických prístrojov
32.20 
Výroba televíznych a rádiových vysielačov a prístrojov pre telefónne a telegrafné linky
26.30 
Výroba komunikačných zariadení
95.12 
Code: 95.12 
Oprava komunikačných zariadení
32.30 
Výroba televíznych a rádiových prijímačov, prístrojov na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu a pridružených zariadení
26.11 
Výroba elektronických komponentov
26.20 
Code: 26.20 
Výroba počítačov a periférnych zariadení
26.30 
Code: 26.30 
Výroba komunikačných zariadení

Page 12/26  
Top