CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
28.63 
Výroba zámkov a kovania
33.11 
Oprava kovových konštrukcií
28.71 
Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
25.91 
Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
33.11 
Code: 33.11 
Oprava kovových konštrukcií
28.72 
Výroba obalov z ľahkých kovov
25.92 
Výroba obalov z ľahkých kovov
28.73 
Výroba drôtených výrobkov
25.93 
Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín
28.74 
Výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín
25.93 
Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín
25.94 
Code: 25.94 
Výroba upínadiel, strojných skrutiek
28.75 
Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
25.71 
Výroba nožiarskych výrobkov
25.72 
Code: 25.72 
Výroba zámkov a pántov
25.99 
Code: 25.99 
Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
32.99 
Code: 32.99 
Ostatná výroba i. n.
33.11 
Code: 33.11 
Oprava kovových konštrukcií
29 
Výroba strojov a zariadení i. n.
33.20 
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
29.11 
Výroba motorov a turbín, okrem motorov do lietadiel, vozidiel a motocyklov
28.11 
Výroba motorov a turbín, okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
29.12 
Výroba čerpadiel a kompresorov
28.11 
Výroba motorov a turbín, okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle
28.12 
Code: 28.12 
Výroba zariadení na kvapalný pohon
28.13 
Code: 28.13 
Výroba iných čerpadiel a kompresorov
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
29.13 
Výroba kohútikov a ventilov
28.12 
Výroba zariadení na kvapalný pohon
28.14 
Code: 28.14 
Výroba iných kohútikov a ventilov
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
29.14 
Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
28.15 
Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
29.21 
Výroba pecí a horákov
28.21 
Výroba rúr, pecí a horákov k peciam
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
29.22 
Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
28.22 
Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
43.29 
Code: 43.29 
Ostatná stavebná inštalácia
29.23 
Výroba chladiacich a vetracích zariadení, okrem zariadení pre domácnosť
28.25 
Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
29.24 
Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
28.29 
Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
32.50 
Code: 32.50 
Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
33.13 
Code: 33.13 
Oprava elektronických a optických prístrojov
29.31 
Výroba traktorov pre poľnohospodárstvo
28.30 
Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
29.32 
Výroba ostatných strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
28.30 
Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
95.22 
Code: 95.22 
Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu

Page 10/26  
Top