CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
15.61 
Výroba mlynských výrobkov
10.61 
Výroba mlynských výrobkov
15.62 
Výroba škrobu a škrobových výrobkov
10.62 
Výroba škrobu a škrobových výrobkov
10.89 
Code: 10.89 
Výroba ostatných potravinárskych produktov i. n.
15.71 
Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
10.91 
Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
15.72 
Výroba hotového krmiva pre domáce zvieratá
10.92 
Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá
15.81 
Výroba chleba; výroba čerstvých pekárskych a cukrárskych výrobkov a koláčov
10.71 
Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
10.85 
Code: 10.85 
Výroba pripravených pokrmov a jedla
10.89 
Code: 10.89 
Výroba ostatných potravinárskych produktov i. n.
15.82 
Výroba trvanlivých pekárskych a cukrárskych výrobkov a koláčov
10.72 
Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov
15.83 
Výroba cukru
10.81 
Výroba cukru
15.84 
Výroba kakaa; čokolády a cukroviniek
10.82 
Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
15.85 
Výroba cestovín
10.73 
Výroba rezancov, cestovín, kuskusu a podobných múčnych výrobkov
10.85 
Code: 10.85 
Výroba pripravených pokrmov a jedla
15.86 
Spracovanie čaju a kávy
10.83 
Spracovanie čaju a kávy
15.87 
Výroba chuťových prísad a korenín
10.84 
Výroba korenín a chuťových prísad
15.88 
Výroba homogenizovaných potravinárskych prípravkov a diétnych potravín
10.86 
Výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravín
15.89 
Výroba potravinárskych výrobkov i. n.
10.89 
Výroba ostatných potravinárskych produktov i. n.
15.91 
Výroba destilovaných alkoholických nápojov
11.01 
Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu
15.92 
Výroba etylalkoholu kvasením
11.01 
Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu
20.14 
Code: 20.14 
Výroba ostatných základných organických chemikálií
15.93 
Výroba hroznového vína
11.02 
Výroba hroznového vína
15.94 
Výroba ovocného vína
11.03 
Výroba jablčného vína a iného ovocného vína
15.95 
Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
11.04 
Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
15.96 
Výroba piva
11.05 
Výroba piva
15.97 
Výroba sladu
11.06 
Výroba sladu
15.98 
Produkcia minerálnych vôd a výroba nealkoholických nápojov
11.07 
Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
16.00 
Výroba tabakových výrobkov
12.00 
Výroba tabakových výrobkov
17.11 
Príprava a spriadanie bavlnárskych vlákien
13.10 
Príprava a spriadanie textilných vlákien
17.12 
Príprava a spriadanie mykaných vlnárskych vlákien
13.10 
Príprava a spriadanie textilných vlákien
17.13 
Príprava a spriadanie česaných vlnárskych vlákien
13.10 
Príprava a spriadanie textilných vlákien
17.14 
Príprava a spriadanie ľanárskych vlákien
13.10 
Príprava a spriadanie textilných vlákien
17.15 
Spriadanie a úprava hodvábu vrátane šapového, spriadanie a tvarovanie syntetických alebo umelých priadzí z nekonečných vlákien
13.10 
Príprava a spriadanie textilných vlákien
17.16 
Výroba nití
13.10 
Príprava a spriadanie textilných vlákien
17.17 
Príprava a spriadanie ostatných textilných vlákien
13.10 
Príprava a spriadanie textilných vlákien
17.21 
Tkanie bavlnárskych textílií
13.20 
Tkanie textilu
17.22 
Tkanie mykaných vlnárskych textílií
13.20 
Tkanie textilu
17.23 
Tkanie česaných vlnárskych textílií
13.20 
Tkanie textilu
17.24 
Tkanie hodvábnických textílií
13.20 
Tkanie textilu
17.25 
Tkanie ostatných textílií
13.20 
Tkanie textilu
17.30 
Konečná úprava textílií
13.30 
Konečná úprava textilu

Page 4/26  
Top