CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
60.22 
Taxislužba
49.32 
Taxislužba
60.23 
Iná pozemná osobná doprava
49.39 
Ostatná osobná pozemná doprava i. n.
60.24 
Cestná nákladná doprava
49.41 
Nákladná cestná doprava
49.42 
Code: 49.42 
Sťahovacie služby
60.30 
Potrubná doprava
49.50 
Doprava potrubím
61.10 
Námorná a pobrežná doprava
50.10 
Námorná a pobrežná osobná vodná doprava
50.20 
Code: 50.20 
Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava
52.22 
Code: 52.22 
Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
61.20 
Vnútrozemská vodná doprava
50.30 
Vnútrozemská osobná vodná doprava
50.40 
Code: 50.40 
Vnútrozemská nákladná vodná doprava
52.22 
Code: 52.22 
Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
62.10 
Pravidelná letecká doprava
51.10 
Osobná letecká doprava
51.21 
Code: 51.21 
Nákladná letecká doprava
62.20 
Nepravidelná letecká doprava
51.10 
Osobná letecká doprava
51.21 
Code: 51.21 
Nákladná letecká doprava
62.30 
Kozmická doprava
51.22 
Kozmická doprava
52.23 
Code: 52.23 
Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
63.11 
Manipulácia s nákladom
52.24 
Manipulácia s nákladom
63.12 
Skladovanie a uskladňovanie
52.10 
Skladovanie a uskladňovanie
63.21 
Ostatné podporné činnosti v pozemnej doprave
52.21 
Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
63.22 
Ostatné podporné činnosti vo vodnej doprave
52.22 
Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
85.32 
Code: 85.32 
Stredné technické a odborné školstvo
63.23 
Ostatné podporné činnosti vo vzdušnej doprave
52.23 
Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
85.32 
Code: 85.32 
Stredné technické a odborné školstvo
63.30 
Činnosti cestovných kancelárií a agentúr; turistické služby i. n.
79.11 
Činnosti cestovných agentúr
79.12 
Code: 79.12 
Činnosti cestovných kancelárií
79.90 
Code: 79.90 
Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
63.40 
Činnosti iných dopravných agentúr
52.29 
Ostatné pomocné činnosti v doprave
74.90 
Code: 74.90 
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
64.11 
Činnosti štátnej pošty
53.10 
Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby
82.19 
Code: 82.19 
Kopírovanie, príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti
64.12 
Kuriérske činnosti okrem činností štátnej pošty
53.20 
Ostatné poštové služby a služby kuriérov
64.20 
Telekomunikácie
60.10 
Rozhlasové vysielanie
60.20 
Code: 60.20 
Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
61.10 
Code: 61.10 
Činnosti drôtových telekomunikácií
61.20 
Code: 61.20 
Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
61.30 
Code: 61.30 
Satelitné telekomunikačné činnosti
61.90 
Code: 61.90 
Ostatné telekomunikačné činnosti
65.11 
Centrálne bankovníctvo
64.11 
Činnosti centrálnej banky
65.12 
Ostatné peňažné sprostredkovanie
64.19 
Ostatné peňažné sprostredkovanie

Page 20/26  
Top