CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.24 
Chov hydiny
01.47 
Chov hydiny
01.25 
Chov iných zvierat
01.44 
Chov tiav a ťavovitých zvierat
01.49 
Code: 01.49 
Chov iných zvierat
03.22 
Code: 03.22 
Riečna akvakultúra
01.30 
Rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou (zmiešané hospodárstvo)
01.50 
Zmiešané hospodárstvo
01.41 
Služby súvisiace s rastlinnou výrobou; záhradná architektúra
01.61 
Služby súvisiace s pestovaním plodín
01.63 
Code: 01.63 
Služby súvisiace so zberom úrody
01.64 
Code: 01.64 
Spracovanie semien na sadenie
10.39 
Code: 10.39 
Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
81.30 
Code: 81.30 
Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
01.42 
Služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb
01.62 
Služby súvisiace s chovom zvierat
01.50 
Lov, odchyt zveri a odchov zveriny vrátane súvisiacich služieb
01.70 
Lov, odchyt a súvisiace služby
94.99 
Code: 94.99 
Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
02.01 
Pestovanie lesa a ťažba dreva
01.29 
Pestovanie ostatných trvácnych plodín
02.10 
Code: 02.10 
Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
02.20 
Code: 02.20 
Ťažba dreva
02.30 
Code: 02.30 
Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)
16.10 
Code: 16.10 
Pilovanie a hobľovanie dreva
02.02 
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
02.40 
Služby poskytované v lesníctve
05.01 
Rybolov
03.11 
Morský rybolov
03.12 
Code: 03.12 
Riečny rybolov
70.22 
Code: 70.22 
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
05.02 
Chov rýb
03.21 
Morská akvakultúra
03.22 
Code: 03.22 
Riečna akvakultúra
10.10 
Ťažba čierneho uhlia a výroba brikiet z čierneho uhlia
05.10 
Ťažba čierneho uhlia
09.90 
Code: 09.90 
Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
19.20 
Code: 19.20 
Výroba rafinovaných ropných produktov
10.20 
Ťažba lignitu a výroba brikiet z lignitu
05.20 
Ťažba lignitu
09.90 
Code: 09.90 
Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
19.20 
Code: 19.20 
Výroba rafinovaných ropných produktov
10.30 
Ťažba rašeliny a výroba rašelinových brikiet
08.92 
Ťažba rašeliny
09.90 
Code: 09.90 
Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
19.20 
Code: 19.20 
Výroba rafinovaných ropných produktov
11.10 
Ťažba ropy a zemného plynu
06.10 
Ťažba ropy
06.20 
Code: 06.20 
Ťažba zemného plynu
09.10 
Code: 09.10 
Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu
52.21 
Code: 52.21 
Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
52.22 
Code: 52.22 
Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
11.20 
Služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu, okrem prieskumu
09.10 
Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu
12.00 
Ťažba a úprava uránových a tóriových rúd
07.21 
Dobývanie uránových a tóriových rúd

Page 2/26  
Top