CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
51.17 
Obchodní zástupcovia zaoberajúci sa predajom potravín, nápojov a tabaku
46.17 
Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi a tabakom
51.18 
Obchodní zástupcovia špecializujúci sa na predaj zvláštnych výrobkov alebo zvláštneho sortimentu výrobkov i. n.
46.18 
Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
51.19 
Obchodní zástupcovia zaoberajúci sa predajom rozličných výrobkov
46.19 
Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
51.21 
Veľkoobchodný predaj obilia, osiva a živočíšneho krmiva
46.21 
Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
51.22 
Veľkoobchodný predaj kvetov a sadeníc
46.22 
Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
51.23 
Veľkoobchodný predaj živých zvierat
46.23 
Veľkoobchod so živými zvieratami
51.24 
Veľkoobchodný predaj kožiek, surovej a vypracovanej kože
46.24 
Veľkoobchod s kožou, kožušinou a opracovanou kožou
51.25 
Veľkoobchodný predaj nespracovaného tabaku
46.21 
Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
51.31 
Veľkoobchodný predaj ovocia a zeleniny
10.39 
Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
46.31 
Code: 46.31 
Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
51.32 
Veľkoobchodný predaj mäsa a mäsových výrobkov
46.32 
Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
51.33 
Veľkoobchodný predaj mliečnych výrobkov, vajec a jedlých olejov a tukov
46.33 
Veľkoobchod s mliečnymi produktmi, vajciami a jedlým olejom a tukom
51.34 
Veľkoobchodný predaj alkoholických a iných nápojov
11.01 
Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu
11.02 
Code: 11.02 
Výroba hroznového vína
46.34 
Code: 46.34 
Veľkoobchod nápojmi
51.35 
Veľkoobchodný predaj tabakových výrobkov
46.35 
Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
51.36 
Veľkoobchodný predaj cukru a čokolády a cukroviniek
46.36 
Veľkoobchod s cukrom a čokoládou a cukrovinkami
51.37 
Veľkoobchodný predaj kávy, čaju, kakaa a korenia
46.37 
Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
51.38 
Veľkoobchodný predaj ostatných potravín, vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
46.31 
Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
46.38 
Code: 46.38 
Veľkoobchod s inými potravinami, vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
51.39 
Nešpecializovaný veľkoobchodný predaj potravín, nápojov a tabaku
46.39 
Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
51.41 
Veľkoobchodný predaj textilu
46.41 
Veľkoobchod s textilom
51.42 
Veľkoobchodný predaj odevov a obuvi
46.42 
Veľkoobchod s odevmi a obuvou
51.43 
Veľkoobchodný predaj elektrických domácich spotrebičov, rádií a televízorov
46.43 
Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
46.47 
Code: 46.47 
Veľkoobchod s nábytkom, kobercami a svietidlami
46.52 
Code: 46.52 
Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
51.44 
Veľkoobchodný predaj porcelánu a skla, tapiet a čistiacich prostriedkov
46.44 
Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi prostriedkami
46.49 
Code: 46.49 
Veľkoobchod s ostatným tovarom pre domácnosť
46.73 
Code: 46.73 
Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
51.45 
Veľkoobchodný predaj parfumov a kozmetiky
46.45 
Veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom
51.46 
Veľkoobchodný predaj farmaceutických výrobkov
46.46 
Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
51.47 
Veľkoobchodný predaj ostatných domácich potrieb
46.43 
Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
46.47 
Code: 46.47 
Veľkoobchod s nábytkom, kobercami a svietidlami
46.48 
Code: 46.48 
Veľkoobchod s hodinami a šperkami
46.49 
Code: 46.49 
Veľkoobchod s ostatným tovarom pre domácnosť
46.73 
Code: 46.73 
Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
51.51 
Veľkoobchodný predaj tuhých, kvapalných a plynných palív a podobných výrobkov
46.71 
Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
51.52 
Veľkoobchodný predaj kovov a kovových rúd
46.72 
Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
51.53 
Veľkoobchodný predaj dreva, stavebných materiálov a sanitárneho zariadenia
46.73 
Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
51.54 
Veľkoobchodný predaj železiarskeho tovaru, inštalatérskych a kúrenárskych potrieb a pomocných materiálov
46.74 
Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami

Page 17/26  
Top