CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
29.41 
Výroba prenosného ručného mechanického náradia
28.24 
Výroba ručného náradia na mechanický pohon
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
29.42 
Výroba ostatných kovoobrábacích strojov
28.41 
Výroba strojov na obrábanie kovov
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
29.43 
Výroba ostatných obrábacích strojov i. n.
27.90 
Výroba ostatných elektrických zariadení
28.29 
Code: 28.29 
Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
28.49 
Code: 28.49 
Výroba ostatných strojov na obrábanie
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
29.51 
Výroba strojov pre metalurgiu
28.91 
Výroba strojov pre metalurgiu
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
29.52 
Výroba banských a stavebných strojov
28.92 
Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo
28.99 
Code: 28.99 
Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
29.53 
Výroba strojov na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku
28.30 
Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
28.93 
Code: 28.93 
Výroba strojov na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
29.54 
Výroba strojov na výrobu textilu, odevov a kožiarskych výrobkov
28.94 
Výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
29.55 
Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
28.95 
Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
29.56 
Výroba ostatných účelových strojov i. n.
25.73 
Výroba náradia
28.94 
Code: 28.94 
Výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
28.96 
Code: 28.96 
Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
28.99 
Code: 28.99 
Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
33.12 
Code: 33.12 
Oprava strojov
29.60 
Výroba zbraní a munície
25.40 
Výroba zbraní a munície
30.30 
Code: 30.30 
Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
30.40 
Code: 30.40 
Výroba vojenských bojových vozidiel
33.11 
Code: 33.11 
Oprava kovových konštrukcií
29.71 
Výroba elektrických zariadení pre domácnosť
27.51 
Výroba elektrických zariadení pre domácnosti
28.21 
Code: 28.21 
Výroba rúr, pecí a horákov k peciam
28.25 
Code: 28.25 
Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
33.14 
Code: 33.14 
Oprava elektrických prístrojov
29.72 
Výroba neelektrických zariadení pre domácnosť
27.52 
Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti
28.21 
Code: 28.21 
Výroba rúr, pecí a horákov k peciam
30 
VÝROBA KANCELÁRSKYCH STROJOV A POČÍTAČOV
33.20 
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
30.01 
Výroba kancelárskych strojov
28.23 
Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
30.02 
Výroba počítačov a iných zariadení na spracovanie údajov
26.20 
Výroba počítačov a periférnych zariadení
62.09 
Code: 62.09 
Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
31 
VÝROBA ELEKTRICKÝCH STROJOV A PRÍSTROJOV I. N.
33.20 
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov

Page 11/26  
Top