CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.11 
Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n.
01.11 
Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
01.12 
Code: 01.12 
Pestovanie ryže
01.13 
Code: 01.13 
Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľúzovej zeleniny
01.14 
Code: 01.14 
Pestovanie cukrovej trstiny
01.15 
Code: 01.15 
Pestovanie tabaku
01.16 
Code: 01.16 
Pestovanie plodín na vlákno
01.19 
Code: 01.19 
Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
01.26 
Code: 01.26 
Pestovanie olejnatého ovocia
01.28 
Code: 01.28 
Pestovanie korenín, aromatických, liečivých a farmaceutických plodín
01.29 
Code: 01.29 
Pestovanie ostatných trvácnych plodín
01.63 
Code: 01.63 
Služby súvisiace so zberom úrody
01.64 
Code: 01.64 
Spracovanie semien na sadenie
01.12 
Pestovanie zeleniny, záhradníckych špecialít a produktov pestovateľských škôlok
01.11 
Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
01.13 
Code: 01.13 
Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľúzovej zeleniny
01.19 
Code: 01.19 
Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
01.25 
Code: 01.25 
Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov
01.28 
Code: 01.28 
Pestovanie korenín, aromatických, liečivých a farmaceutických plodín
01.30 
Code: 01.30 
Rozmnožovanie rastlín
01.64 
Code: 01.64 
Spracovanie semien na sadenie
02.10 
Code: 02.10 
Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
02.30 
Code: 02.30 
Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)
01.13 
Pestovanie ovocia, orechov, kultúr na výrobu nápojov a korenia
01.21 
Pestovanie hrozna
01.22 
Code: 01.22 
Pestovanie tropického a subtropického ovocia
01.23 
Code: 01.23 
Pestovanie citrusových plodov
01.24 
Code: 01.24 
Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia
01.25 
Code: 01.25 
Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov
01.26 
Code: 01.26 
Pestovanie olejnatého ovocia
01.27 
Code: 01.27 
Pestovanie nápojových plodín
01.28 
Code: 01.28 
Pestovanie korenín, aromatických, liečivých a farmaceutických plodín
01.63 
Code: 01.63 
Služby súvisiace so zberom úrody
01.64 
Code: 01.64 
Spracovanie semien na sadenie
02.30 
Code: 02.30 
Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)
10.41 
Code: 10.41 
Výroba olejov a tukov
11.02 
Code: 11.02 
Výroba hroznového vína
01.21 
Chov hovädzieho dobytka, produkcia mlieka
01.41 
Chov dojníc
01.42 
Code: 01.42 
Chov ostatného dobytka a byvolov
01.22 
Chov oviec, kôz, koní, oslov, mulov a mulíc
01.43 
Chov koní a ostatných koňovitých zvierat
01.45 
Code: 01.45 
Chov oviec a kôz
01.49 
Code: 01.49 
Chov iných zvierat
01.23 
Chov ošípaných
01.46 
Chov ošípaných

Page 1/26  
Top