CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
25.99 
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
31.62 
Proizvodnja druge električne opreme
36.63 
Code: 36.63 
Proizvodnja drugih izdelkov
26.11 
Proizvodnja elektronskih komponent
24.66 
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
31.10 
Code: 31.10 
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
31.20 
Code: 31.20 
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
31.30 
Code: 31.30 
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic
32.10 
Code: 32.10 
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent
32.30 
Code: 32.30 
Proizvodnja televizijskih in radijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
26.12 
Proizvodnja elektronskih plošč
32.10 
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent
26.20 
Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
30.02 
Proizvodnja računalnikov in drugih naprav za obdelavo podatkov
32.30 
Code: 32.30 
Proizvodnja televizijskih in radijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
26.30 
Proizvodnja komunikacijskih naprav
31.62 
Proizvodnja druge električne opreme
32.20 
Code: 32.20 
Proizvodnja televizijskih in radijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav
32.30 
Code: 32.30 
Proizvodnja televizijskih in radijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
26.40 
Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
32.30 
Proizvodnja televizijskih in radijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
36.50 
Code: 36.50 
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
26.51 
Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
31.62 
Proizvodnja druge električne opreme
33.20 
Code: 33.20 
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
26.52 
Proizvodnja ur
33.50 
Proizvodnja ur
26.60 
Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
33.10 
Proizvodnja medicinskih naprav in opreme ter ortopedskih pripomočkov
26.70 
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
32.30 
Proizvodnja televizijskih in radijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
33.20 
Code: 33.20 
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
33.40 
Code: 33.40 
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografskih naprav
26.80 
Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
24.65 
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa
27.11 
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
31.10 
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
31.62 
Code: 31.62 
Proizvodnja druge električne opreme
27.12 
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
31.20 
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.20 
Proizvodnja baterij in akumulatorjev
31.40 
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij
27.31 
Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
31.30 
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic
33.40 
Code: 33.40 
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografskih naprav
27.32 
Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
31.30 
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic
27.33 
Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
25.23 
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
25.24 
Code: 25.24 
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
31.20 
Code: 31.20 
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.40 
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
31.50 
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
31.61 
Code: 31.61 
Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila
31.62 
Code: 31.62 
Proizvodnja druge električne opreme
27.51 
Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
29.71 
Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev
27.52 
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
29.72 
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih strojev in naprav
27.90 
Proizvodnja drugih električnih naprav
29.43 
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev

Page 9/26  
Top