CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
22.11 
Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
25.11 
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila
25.12 
Code: 25.12 
Protektiranje in obnavljanje plaščev za vozila
22.19 
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
19.30 
Proizvodnja obutve
25.13 
Code: 25.13 
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
36.62 
Code: 36.62 
Proizvodnja metel in krtač
36.63 
Code: 36.63 
Proizvodnja drugih izdelkov
22.21 
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
25.21 
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
22.22 
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
25.22 
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.23 
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
21.24 
Proizvodnja tapet
25.23 
Code: 25.23 
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
36.63 
Code: 36.63 
Proizvodnja drugih izdelkov
22.29 
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
19.30 
Proizvodnja obutve
25.24 
Code: 25.24 
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
36.63 
Code: 36.63 
Proizvodnja drugih izdelkov
23.11 
Proizvodnja ravnega stekla
26.11 
Proizvodnja ravnega stekla
23.12 
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
26.12 
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
23.13 
Proizvodnja votlega stekla
26.13 
Proizvodnja votlega stekla
23.14 
Proizvodnja steklenih vlaken
26.14 
Proizvodnja steklenih vlaken
23.19 
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
26.15 
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
23.20 
Proizvodnja ognjevzdržne keramike
26.26 
Proizvodnja ognjevzdržne keramike
23.31 
Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog
26.30 
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic
23.32 
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline
26.40 
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo
23.41 
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
26.21 
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
23.42 
Proizvodnja sanitarne keramike
26.22 
Proizvodnja sanitarne keramike
23.43 
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
26.23 
Proizvodnja izolatorjev in izolirnih delov iz keramike
23.44 
Proizvodnja druge tehnične keramike
26.24 
Proizvodnja druge tehnične keramike
31.62 
Code: 31.62 
Proizvodnja druge električne opreme
23.49 
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
26.25 
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
23.51 
Proizvodnja cementa
26.51 
Proizvodnja cementa
23.52 
Proizvodnja apna in mavca
26.52 
Proizvodnja apna
26.53 
Code: 26.53 
Proizvodnja mavca
23.61 
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
26.61 
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
23.62 
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
26.62 
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
23.63 
Proizvodnja sveže betonske mešanice
26.63 
Proizvodnja sveže betonske mešanice
23.64 
Proizvodnja malte
26.64 
Proizvodnja malte
23.65 
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
26.65 
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
23.69 
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
26.66 
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, mavca in cementa
23.70 
Obdelava naravnega kamna
26.70 
Obdelava naravnega kamna
23.91 
Proizvodnja brusilnih sredstev
26.81 
Proizvodnja brusilnih sredstev
23.99 
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
26.82 
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov

Page 7/26  
Top