CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
09.90 
Storitve za drugo rudarjenje
12.00 
Pridobivanje uranovih in torijevih rud
13.10 
Code: 13.10 
Pridobivanje železove rude
13.20 
Code: 13.20 
Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude
14.11 
Code: 14.11 
Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna
14.12 
Code: 14.12 
Pridobivanje apnenca, sadre in krede
14.13 
Code: 14.13 
Pridobivanje skrilavcev
14.21 
Code: 14.21 
Pridobivanje gramoza in peska
14.22 
Code: 14.22 
Pridobivanje gline in kaolina
14.30 
Code: 14.30 
Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil
14.40 
Code: 14.40 
Pridobivanje soli
14.50 
Code: 14.50 
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
10.11 
Proizvodnja mesa, razen perutninskega
15.11 
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega
15.12 
Code: 15.12 
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa
10.12 
Proizvodnja perutninskega mesa
15.12 
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa
10.13 
Proizvodnja mesnih izdelkov
15.13 
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa
10.20 
Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
15.20 
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov
10.31 
Predelava in konzerviranje krompirja
15.31 
Predelava in konzerviranje krompirja
10.32 
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
15.32 
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.39 
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
01.41 
Storitvene dejavnosti za rastlinsko pridelavo; urejanje parkov
15.33 
Code: 15.33 
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
51.31 
Code: 51.31 
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami
10.41 
Proizvodnja olja in maščob
01.13 
Vinogradništvo in sadjarstvo
15.41 
Code: 15.41 
Proizvodnja surovega olja in maščob
15.42 
Code: 15.42 
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob
10.42 
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
15.43 
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
10.51 
Mlekarstvo in sirarstvo
15.51 
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov
10.52 
Proizvodnja sladoleda
15.52 
Proizvodnja sladoleda
10.61 
Mlinarstvo
15.61 
Mlinarstvo
10.62 
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
15.62 
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
10.71 
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
15.81 
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.72 
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
15.82 
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
10.73 
Proizvodnja testenin
15.85 
Proizvodnja testenin
10.81 
Proizvodnja sladkorja
15.83 
Proizvodnja sladkorja
10.82 
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
15.84 
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
10.83 
Predelava čaja in kave
15.86 
Predelava čaja in kave
10.84 
Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
14.40 
Pridobivanje soli
15.87 
Code: 15.87 
Proizvodnja dišav, začimb in drugih dodatkov
10.85 
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
15.13 
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa
15.20 
Code: 15.20 
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov
15.33 
Code: 15.33 
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

Page 3/26  
Top