CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
95.23 
Popravila obutve in usnjene galanterije
52.74 
Druga popravila izdelkov široke porabe
95.24 
Popravila pohištva
36.11 
Proizvodnja sedežnega pohištva
36.12 
Code: 36.12 
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega
36.13 
Code: 36.13 
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega
36.14 
Code: 36.14 
Proizvodnja drugega pohištva
95.25 
Popravila ur in nakita
52.73 
Popravila ur, nakita
95.29 
Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
17.40 
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
36.30 
Code: 36.30 
Proizvodnja glasbil
52.74 
Code: 52.74 
Druga popravila izdelkov široke porabe
96.01 
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
93.01 
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
96.02 
Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
93.02 
Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
96.03 
Pogrebna dejavnost
93.03 
Pogrebna dejavnost
96.04 
Dejavnosti za nego telesa
93.04 
Druge dejavnosti za nego telesa
96.09 
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
93.05 
Druge osebne storitvene dejavnosti
97.00 
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
95.00 
Gospodinjstva z zaposlenim osebjem
98.10 
Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo
96.00 
Neopredeljena proizvodnja gospodinjstev za lastno porabo
98.20 
Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo
97.00 
Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastno porabo
99.00 
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
99.00 
Eksteritorialne organizacije in združenja

Page 26/26  
Top