CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
84.11 
Splošna dejavnost javne uprave
75.11 
Splošna dejavnost javne uprave
75.14 
Code: 75.14 
Pomožne dejavnosti za državno upravo
84.12 
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
75.12 
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja
84.13 
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
75.13 
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
84.21 
Urejanje zunanjih zadev
75.21 
Zunanje zadeve
84.22 
Obramba
75.22 
Obramba
84.23 
Sodstvo
75.23 
Pravosodje
84.24 
Dejavnosti za javni red in varnost
75.24 
Javna varnost in red
84.25 
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
75.25 
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
84.30 
Dejavnost obvezne socialne varnosti
75.30 
Obvezno socialno zavarovanje
85.10 
Predšolska vzgoja
80.10 
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
85.20 
Osnovnošolsko izobraževanje
80.10 
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
85.31 
Srednješolsko splošno izobraževanje
80.21 
Srednješolsko splošno izobraževanje
85.32 
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
63.22 
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu
63.23 
Code: 63.23 
Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu
80.22 
Code: 80.22 
Srednješolsko strokovno in poklicno izobraževanje
80.42 
Code: 80.42 
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.41 
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
80.30 
Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje
85.42 
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje
80.30 
Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje
85.51 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
80.42 
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
92.62 
Code: 92.62 
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti
93.05 
Code: 93.05 
Druge osebne storitvene dejavnosti
85.52 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
80.42 
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
92.34 
Code: 92.34 
Druge razvedrilne dejavnosti
85.53 
Dejavnost vozniških šol
80.41 
Dejavnost vozniških šol
85.59 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
80.42 
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.60 
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
74.14 
Podjetniško in poslovno svetovanje
86.10 
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
85.11 
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
86.21 
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
85.12 
Izvenbolnišnična zdravniška dejavnost
86.22 
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
85.12 
Izvenbolnišnična zdravniška dejavnost
86.23 
Zobozdravstvena dejavnost
85.13 
Zobozdravstvena dejavnost
86.90 
Druge dejavnosti za zdravje
85.14 
Druge zdravstvene dejavnosti
87.10 
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
85.14 
Druge zdravstvene dejavnosti
87.20 
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
85.11 
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
85.14 
Code: 85.14 
Druge zdravstvene dejavnosti
85.31 
Code: 85.31 
Socialno varstvo z nastanitvijo
87.30 
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
85.14 
Druge zdravstvene dejavnosti
85.31 
Code: 85.31 
Socialno varstvo z nastanitvijo
87.90 
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
85.31 
Socialno varstvo z nastanitvijo
88.10 
Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
85.32 
Socialno varstvo brez nastanitve

Page 24/26  
Top