CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
38.11 
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
90.02 
Ravnanje z odpadki
90.03 
Code: 90.03 
Čiščenje okolja in druge dejavnosti javne higiene
38.12 
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
23.30 
Proizvodnja jedrskega goriva
40.11 
Code: 40.11 
Proizvodnja električne energije
90.02 
Code: 90.02 
Ravnanje z odpadki
38.21 
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
14.50 
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
24.15 
Code: 24.15 
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
90.02 
Code: 90.02 
Ravnanje z odpadki
38.22 
Ravnanje z nevarnimi odpadki
23.30 
Proizvodnja jedrskega goriva
90.02 
Code: 90.02 
Ravnanje z odpadki
38.31 
Demontaža odpadnih naprav
37.10 
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
38.32 
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
37.10 
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
37.20 
Code: 37.20 
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
39.00 
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
90.03 
Čiščenje okolja in druge dejavnosti javne higiene
41.10 
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
70.11 
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
41.20 
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
20.30 
Proizvodnja stavbnega pohištva
25.23 
Code: 25.23 
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
28.11 
Code: 28.11 
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
45.21 
Code: 45.21 
Splošna gradbena dela
45.23 
Code: 45.23 
Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
42 
Gradnja inženirskih objektov
70.11 
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
42.11 
Gradnja cest
45.23 
Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
42.12 
Gradnja železnic in podzemnih železnic
45.21 
Splošna gradbena dela
45.23 
Code: 45.23 
Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
42.13 
Gradnja mostov in predorov
45.21 
Splošna gradbena dela
42.21 
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
45.21 
Splošna gradbena dela
45.24 
Code: 45.24 
Gradnja vodnih objektov
45.25 
Code: 45.25 
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
42.22 
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
45.21 
Splošna gradbena dela
42.91 
Gradnja vodnih objektov
45.24 
Gradnja vodnih objektov
42.99 
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
45.21 
Splošna gradbena dela
45.23 
Code: 45.23 
Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
43.11 
Rušenje objektov
45.11 
Rušenje objektov in zemeljska dela
43.12 
Zemeljska pripravljalna dela
45.11 
Rušenje objektov in zemeljska dela
43.13 
Testno vrtanje in sondiranje
45.12 
Raziskovalno vrtanje in sondiranje
43.21 
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
45.31 
Električne inštalacije
45.34 
Code: 45.34 
Druge instalacije pri gradnjah
43.22 
Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih napeljav in naprav
28.22 
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
45.31 
Code: 45.31 
Električne inštalacije
45.33 
Code: 45.33 
Vodovodne, plinske in sanitarne instalacije

Page 15/26  
Top