CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.11 
Popravila kovinskih izdelkov
34.20 
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic
35.50 
Code: 35.50 
Proizvodnja drugih vozil
33.12 
Popravila strojev in naprav
28.52 
Splošna mehanična dela
29.11 
Code: 29.11 
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
29.12 
Code: 29.12 
Proizvodnja črpalk in kompresorjev
29.13 
Code: 29.13 
Proizvodnja pip in ventilov
29.14 
Code: 29.14 
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
29.21 
Code: 29.21 
Proizvodnja peči in gorilnikov za peči
29.22 
Code: 29.22 
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
29.23 
Code: 29.23 
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
29.24 
Code: 29.24 
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
29.31 
Code: 29.31 
Proizvodnja traktorjev
29.32 
Code: 29.32 
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev
29.41 
Code: 29.41 
Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev
29.42 
Code: 29.42 
Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin
29.43 
Code: 29.43 
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
29.51 
Code: 29.51 
Proizvodnja metalurških strojev
29.52 
Code: 29.52 
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
29.53 
Code: 29.53 
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
29.54 
Code: 29.54 
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
29.55 
Code: 29.55 
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
29.56 
Code: 29.56 
Proizvodnja strojev za druge posebne namene
72.50 
Code: 72.50 
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav
33.13 
Popravila elektronskih in optičnih naprav
29.24 
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
31.10 
Code: 31.10 
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
31.62 
Code: 31.62 
Proizvodnja druge električne opreme
32.10 
Code: 32.10 
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent
32.30 
Code: 32.30 
Proizvodnja televizijskih in radijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
33.10 
Code: 33.10 
Proizvodnja medicinskih naprav in opreme ter ortopedskih pripomočkov
33.20 
Code: 33.20 
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
33.40 
Code: 33.40 
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografskih naprav
33.50 
Code: 33.50 
Proizvodnja ur
33.14 
Popravila električnih naprav
29.71 
Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev
31.10 
Code: 31.10 
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
31.20 
Code: 31.20 
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
31.62 
Code: 31.62 
Proizvodnja druge električne opreme
33.10 
Code: 33.10 
Proizvodnja medicinskih naprav in opreme ter ortopedskih pripomočkov
33.20 
Code: 33.20 
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
33.15 
Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
35.11 
Gradnja in popravilo ladij
35.12 
Code: 35.12 
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport

Page 13/26  
Top