CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
24.10 
Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
27.10 
Proizvodnja železa, jekla ter ferozlitin
24.20 
Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
27.22 
Proizvodnja jeklenih cevi
24.31 
Hladno vlečenje profilov
27.31 
Hladno vlečenje
24.32 
Hladno valjanje traku
27.32 
Hladno valjanje ozkega traku
24.33 
Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
27.33 
Hladno profiliranje
28.11 
Code: 28.11 
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
24.34 
Hladno vlečenje žice
27.34 
Vlečenje žice
24.41 
Proizvodnja plemenitih kovin
27.41 
Proizvodnja plemenitih kovin
24.42 
Proizvodnja aluminija
27.42 
Proizvodnja aluminija
24.43 
Proizvodnja svinca, cinka in kositra
27.43 
Proizvodnja svinca, cinka in kositra
24.44 
Proizvodnja bakra
27.44 
Proizvodnja bakra
24.45 
Proizvodnja drugih neželeznih kovin
27.45 
Proizvodnja drugih neželeznih kovin
24.46 
Proizvodnja jedrskega goriva
23.30 
Proizvodnja jedrskega goriva
24.51 
Litje železa
27.21 
Proizvodnja litoželeznih cevi
27.51 
Code: 27.51 
Litje železa
24.52 
Litje jekla
27.52 
Litje jekla
24.53 
Litje lahkih kovin
27.53 
Litje lahkih kovin
24.54 
Litje drugih neželeznih kovin
27.54 
Litje drugih neželeznih kovin
25.11 
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
28.11 
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.12 
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
28.12 
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
25.21 
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
28.22 
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
25.29 
Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
28.21 
Proizvodnja kovinskih cistern, rezervoarjev in zabojnikov
25.30 
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
28.30 
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
25.40 
Proizvodnja orožja in streliva
29.60 
Proizvodnja orožja in streliva
25.50 
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
28.40 
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
25.61 
Površinska obdelava in prekrivanje kovin
28.51 
Površinska obdelava in prekrivanje kovin
25.62 
Mehanska obdelava kovin
28.52 
Splošna mehanična dela
25.71 
Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
28.61 
Proizvodnja rezilnega orodja
28.75 
Code: 28.75 
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
25.72 
Proizvodnja ključavnic, okovja
28.63 
Proizvodnja ključavnic, okovja
28.75 
Code: 28.75 
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
25.73 
Proizvodnja orodja
28.62 
Proizvodnja drugega orodja
29.56 
Code: 29.56 
Proizvodnja strojev za druge posebne namene
25.91 
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
28.71 
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
25.92 
Proizvodnja lahke kovinske embalaže
28.72 
Proizvodnja lahke kovinske embalaže
25.93 
Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
28.73 
Proizvodnja izdelkov iz žice
28.74 
Code: 28.74 
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig in vzmeti
25.94 
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
28.74 
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig in vzmeti
25.99 
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
27.43 
Proizvodnja svinca, cinka in kositra
28.75 
Code: 28.75 
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.

Page 8/26  
Top