CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
13.94 
Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
17.52 
Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
13.95 
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
17.53 
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
13.96 
Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
17.54 
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.
13.99 
Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
17.54 
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.
36.63 
Code: 36.63 
Proizvodnja drugih izdelkov
14.11 
Proizvodnja usnjenih oblačil
18.10 
Proizvodnja usnjenih oblačil
14.12 
Proizvodnja delovnih oblačil
18.21 
Proizvodnja delovnih oblačil
14.13 
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
18.22 
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
14.14 
Proizvodnja spodnjega perila
18.23 
Proizvodnja spodnjega perila
14.19 
Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
17.71 
Proizvodnja nogavic
18.24 
Code: 18.24 
Proizvodnja športnih in drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
14.20 
Proizvodnja krznenih izdelkov
18.30 
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov
14.31 
Proizvodnja nogavic
17.71 
Proizvodnja nogavic
14.39 
Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
17.72 
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil
15.11 
Strojenje in dodelava usnja in krzna
18.30 
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov
19.10 
Code: 19.10 
Strojenje in dodelava usnja
15.12 
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
19.20 
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
36.63 
Code: 36.63 
Proizvodnja drugih izdelkov
15.20 
Proizvodnja obutve
19.30 
Proizvodnja obutve
16.10 
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
02.01 
Gozdarstvo
20.10 
Code: 20.10 
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
16.21 
Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
20.20 
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč
16.22 
Proizvodnja sestavljenega parketa
20.30 
Proizvodnja stavbnega pohištva
16.23 
Stavbno mizarstvo in tesarstvo
20.30 
Proizvodnja stavbnega pohištva
16.24 
Proizvodnja lesene embalaže
20.40 
Proizvodnja lesene embalaže
16.29 
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
19.30 
Proizvodnja obutve
20.51 
Code: 20.51 
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
20.52 
Code: 20.52 
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
36.63 
Code: 36.63 
Proizvodnja drugih izdelkov
17.11 
Proizvodnja vlaknin
21.11 
Proizvodnja vlaknin
17.12 
Proizvodnja papirja in kartona
21.12 
Proizvodnja papirja in kartona
17.21 
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
21.21 
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
17.22 
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
17.54 
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.
21.22 
Code: 21.22 
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
17.23 
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
21.23 
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
22.22 
Code: 22.22 
Drugo tiskarstvo
17.24 
Proizvodnja tapet
21.24 
Proizvodnja tapet
17.29 
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
21.25 
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
36.63 
Code: 36.63 
Proizvodnja drugih izdelkov
18.11 
Tiskanje časopisov
22.21 
Tiskanje časopisov

Page 5/26  
Top