CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
88.91 
Dnevno varstvo otrok
85.32 
Socialno varstvo brez nastanitve
88.99 
Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
75.21 
Zunanje zadeve
85.32 
Code: 85.32 
Socialno varstvo brez nastanitve
90.01 
Umetniško uprizarjanje
92.31 
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.34 
Code: 92.34 
Druge razvedrilne dejavnosti
90.02 
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
92.31 
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.32 
Code: 92.32 
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.34 
Code: 92.34 
Druge razvedrilne dejavnosti
90.03 
Umetniško ustvarjanje
92.31 
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.40 
Code: 92.40 
Dejavnost tiskovnih agencij
90.04 
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.32 
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.01 
Dejavnost knjižnic in arhivov
75.14 
Pomožne dejavnosti za državno upravo
92.51 
Code: 92.51 
Dejavnost knjižnic in arhivov
91.02 
Dejavnost muzejev
92.52 
Dejavnost muzejev in varstvo kulturne dediščine
91.03 
Varstvo kulturne dediščine
92.52 
Dejavnost muzejev in varstvo kulturne dediščine
91.04 
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
92.53 
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
92.00 
Prirejanje iger na srečo
92.71 
Prirejanje iger na srečo
93.11 
Obratovanje športnih objektov
92.61 
Obratovanje športnih objektov
92.62 
Code: 92.62 
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti
93.12 
Dejavnost športnih klubov
92.62 
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti
93.13 
Obratovanje fitnes objektov
93.04 
Druge dejavnosti za nego telesa
93.19 
Druge športne dejavnosti
92.62 
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti
93.21 
Dejavnosti zabaviščnih parkov
92.33 
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
93.29 
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
92.34 
Druge razvedrilne dejavnosti
92.62 
Code: 92.62 
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti
92.72 
Code: 92.72 
Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
94.11 
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
91.11 
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.12 
Dejavnost strokovnih združenj
91.12 
Dejavnost strokovnih združenj
94.20 
Dejavnost sindikatov
91.20 
Dejavnost sindikatov
94.91 
Dejavnost verskih organizacij
91.31 
Dejavnost verskih organizacij
94.92 
Dejavnost političnih organizacij
91.32 
Dejavnost političnih organizacij
94.99 
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
01.50 
Lov in lovske storitve
91.33 
Code: 91.33 
Dejavnost drugih članskih organizacij
95.11 
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
72.50 
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav
95.12 
Popravila komunikacijskih naprav
32.20 
Proizvodnja televizijskih in radijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav
52.74 
Code: 52.74 
Druga popravila izdelkov široke porabe
95.21 
Popravila elektronskih naprav za široko rabo
52.72 
Popravila električnih gospodinjskih naprav
95.22 
Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
29.32 
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev
52.72 
Code: 52.72 
Popravila električnih gospodinjskih naprav
95.23 
Popravila obutve in usnjene galanterije
52.71 
Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov

Page 25/26  
Top