CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
60.20 
Televizijska dejavnost
92.20 
Radijska in televizijska dejavnost
61.10 
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
64.20 
Telekomunikacije
61.20 
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
64.20 
Telekomunikacije
61.30 
Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
64.20 
Telekomunikacije
61.90 
Druge telekomunikacijske dejavnosti
64.20 
Telekomunikacije
62.01 
Računalniško programiranje
72.21 
Razvoj in založba programskih paketov
72.22 
Code: 72.22 
Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
72.40 
Code: 72.40 
Dejavnosti v zvezi s podatkovnimi bazami
62.02 
Svetovanje o računalniških napravah in programih
72.10 
Svetovanje o računalniških napravah
72.22 
Code: 72.22 
Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
62.03 
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
72.30 
Obdelava podatkov
62.09 
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
30.02 
Proizvodnja računalnikov in drugih naprav za obdelavo podatkov
72.22 
Code: 72.22 
Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
72.60 
Code: 72.60 
Druge računalniške dejavnosti
63.11 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
72.30 
Obdelava podatkov
72.40 
Code: 72.40 
Dejavnosti v zvezi s podatkovnimi bazami
63.12 
Obratovanje spletnih portalov
72.40 
Dejavnosti v zvezi s podatkovnimi bazami
63.91 
Dejavnost tiskovnih agencij
92.40 
Dejavnost tiskovnih agencij
63.99 
Drugo informiranje
74.87 
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
64.11 
Centralno bančništvo
65.11 
Dejavnost centralne banke
64.19 
Drugo denarno posredništvo
65.12 
Drugo denarno posredništvo
64.20 
Dejavnost holdingov
65.23 
Drugo finančno posredništvo, d. n.
74.15 
Code: 74.15 
Dejavnost holdingov
64.30 
Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
65.23 
Drugo finančno posredništvo, d. n.
64.91 
Dejavnost finančnega zakupa
65.21 
Finančni lizing
64.92 
Drugo kreditiranje
65.22 
Drugo kreditiranje
64.99 
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
65.22 
Drugo kreditiranje
65.23 
Code: 65.23 
Drugo finančno posredništvo, d. n.
65.11 
Dejavnost življenjskega zavarovanja
66.01 
Življenjsko zavarovanje
65.12 
Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega
66.03 
Druga zavarovanja, razen življenskega
65.20 
Dejavnost pozavarovanja
66.01 
Življenjsko zavarovanje
66.02 
Code: 66.02 
Dejavnost pokojninskih skladov
66.03 
Code: 66.03 
Druga zavarovanja, razen življenskega
65.30 
Dejavnost pokojninskih skladov
66.02 
Dejavnost pokojninskih skladov
66.11 
Upravljanje finančnih trgov
67.11 
Dejavnost finančnih trgov
66.12 
Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
67.12 
Posredništvo z vrednostnimi papirji
67.13 
Code: 67.13 
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
66.19 
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
67.13 
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
66.21 
Vrednotenje tveganja in škode
67.20 
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih
66.22 
Dejavnost zavarovalniških agentov
67.20 
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih

Page 21/26  
Top