CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
55.20 
Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
55.21 
Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
55.23 
Code: 55.23 
Dejavnost drugih nastanitvenih obratov za krajši čas
55.30 
Dejavnost avtokampov, taborov
55.21 
Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
55.22 
Code: 55.22 
Dejavnost kampov
55.90 
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
55.23 
Dejavnost drugih nastanitvenih obratov za krajši čas
56.10 
Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
55.30 
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
56.21 
Priložnostna priprava in dostava jedi
55.52 
Priprava in dostava hrane
56.29 
Druga oskrba z jedmi
55.51 
Dejavnost menz
55.52 
Code: 55.52 
Priprava in dostava hrane
56.30 
Strežba pijač
55.40 
Točenje pijač
58.11 
Izdajanje knjig
22.11 
Izdajanje knjig
72.40 
Code: 72.40 
Dejavnosti v zvezi s podatkovnimi bazami
58.12 
Izdajanje imenikov in adresarjev
22.11 
Izdajanje knjig
72.40 
Code: 72.40 
Dejavnosti v zvezi s podatkovnimi bazami
58.13 
Izdajanje časopisov
22.12 
Izdajanje časopisov
72.40 
Code: 72.40 
Dejavnosti v zvezi s podatkovnimi bazami
58.14 
Izdajanje revij in druge periodike
22.13 
Izdajanje revij in periodike
72.40 
Code: 72.40 
Dejavnosti v zvezi s podatkovnimi bazami
58.19 
Drugo založništvo
22.15 
Drugo založništvo
22.22 
Code: 22.22 
Drugo tiskarstvo
72.40 
Code: 72.40 
Dejavnosti v zvezi s podatkovnimi bazami
58.21 
Izdajanje računalniških iger
72.21 
Razvoj in založba programskih paketov
72.40 
Code: 72.40 
Dejavnosti v zvezi s podatkovnimi bazami
58.29 
Drugo izdajanje programja
72.21 
Razvoj in založba programskih paketov
72.40 
Code: 72.40 
Dejavnosti v zvezi s podatkovnimi bazami
59.11 
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
92.11 
Filmska produkcija
92.20 
Code: 92.20 
Radijska in televizijska dejavnost
59.12 
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
92.11 
Filmska produkcija
59.13 
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
92.12 
Filmska distribucija
59.14 
Kinematografska dejavnost
92.13 
Predvajanje filmov
59.20 
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
22.14 
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
72.40 
Code: 72.40 
Dejavnosti v zvezi s podatkovnimi bazami
74.87 
Code: 74.87 
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
92.11 
Code: 92.11 
Filmska produkcija
92.20 
Code: 92.20 
Radijska in televizijska dejavnost
60.10 
Radijska dejavnost
64.20 
Telekomunikacije
72.40 
Code: 72.40 
Dejavnosti v zvezi s podatkovnimi bazami
92.20 
Code: 92.20 
Radijska in televizijska dejavnost
60.20 
Televizijska dejavnost
64.20 
Telekomunikacije
72.40 
Code: 72.40 
Dejavnosti v zvezi s podatkovnimi bazami

Page 20/26  
Top