CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
46.76 
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
51.56 
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.77 
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
51.57 
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.90 
Nespecializirana trgovina na debelo
51.90 
Druga trgovina na debelo
47.11 
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
52.11 
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.19 
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
52.12 
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
47.21 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
52.21 
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo
52.27 
Code: 52.27 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili
47.22 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
52.22 
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
47.23 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
52.23 
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
47.24 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
52.24 
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
47.25 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
52.25 
Trgovina na drobno s pijačami
47.26 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
52.26 
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
47.29 
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
52.27 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili
47.30 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi
50.50 
Trgovina na drobno z motornimi gorivi
47.41 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
52.48 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.42 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
52.48 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.43 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
52.45 
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in televizijskimi napravami
47.51 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
52.41 
Trgovina na drobno s tekstilom
47.52 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
52.46 
Trgovina na drobno kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom
47.53 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
52.44 
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
52.48 
Code: 52.48 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.54 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
52.45 
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in televizijskimi napravami
47.59 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
52.44 
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
52.45 
Code: 52.45 
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in televizijskimi napravami
52.48 
Code: 52.48 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.61 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
52.47 
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
47.62 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
52.47 
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
47.63 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
52.45 
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in televizijskimi napravami
47.64 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
52.48 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.65 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
52.48 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.71 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
52.42 
Trgovina na drobno z oblačili
47.72 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
52.43 
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.73 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
52.31 
Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki
47.74 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
52.32 
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
47.75 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
52.33 
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.76 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali
52.48 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.77 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
52.48 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.78 
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom
52.48 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.79 
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
52.50 
Trgovina na drobno z rabljenim blagom
52.63 
Code: 52.63 
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln

Page 18/26  
Top