CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.16 
Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
35.30 
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
33.17 
Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
35.20 
Proizvodnja tirnih vozil
35.43 
Code: 35.43 
Proizvodnja vozil za invalide
35.50 
Code: 35.50 
Proizvodnja drugih vozil
33.19 
Popravila drugih naprav
17.40 
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
17.52 
Code: 17.52 
Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
20.40 
Code: 20.40 
Proizvodnja lesene embalaže
20.51 
Code: 20.51 
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
25.13 
Code: 25.13 
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
25.21 
Code: 25.21 
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
25.24 
Code: 25.24 
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
26.15 
Code: 26.15 
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
26.40 
Code: 26.40 
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo
26.81 
Code: 26.81 
Proizvodnja brusilnih sredstev
36.30 
Code: 36.30 
Proizvodnja glasbil
36.50 
Code: 36.50 
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
33.20 
Montaža industrijskih strojev in naprav
25.21 
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
26.15 
Code: 26.15 
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
26.40 
Code: 26.40 
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo
26.81 
Code: 26.81 
Proizvodnja brusilnih sredstev
28 
Code: 28 
PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV, RAZEN STROJEV IN NAPRAV
29 
Code: 29 
PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV
30 
Code: 30 
PROIZVODNJA PISARNIŠKIH STROJEV IN RAČUNALNIKOV
31 
Code: 31 
PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH STROJEV IN NAPRAV
32 
Code: 32 
PROIZVODNJA RADIJSKIH, TELEVIZIJSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH NAPRAV IN OPREME
33 
Code: 33 
PROIZVODNJA MEDICINSKIH, FINOMEHANIČNIH IN OPTIČNIH INSTRUMENTOV TER UR
33.30 
Code: 33.30 
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje
34 
Code: 34 
PROIZVODNJA MOTORNIH VOZIL, PRIKOLIC IN POLPRIKOLIC
35 
Code: 35 
PROIZVODNJA DRUGIH VOZIL IN PLOVIL
36 
Code: 36 
PROIZVODNJA POHIŠTVA IN DRUGE PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
35.11 
Proizvodnja električne energije
40.11 
Proizvodnja električne energije
35.12 
Prenos električne energije
40.12 
Prenos električne energije
35.13 
Distribucija električne energije
40.13 
Distribucija in trgovanje z električno energijo
35.14 
Trgovanje z električno energijo
40.13 
Distribucija in trgovanje z električno energijo
35.21 
Proizvodnja plina
40.21 
Proizvodnja plina
35.22 
Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
40.22 
Distribucija in trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.23 
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
40.22 
Distribucija in trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.30 
Oskrba s paro in vročo vodo
40.30 
Oskrba s paro in toplo vodo
36.00 
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
41.00 
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
37.00 
Ravnanje z odplakami
90.01 
Ravnanje z odplakami

Page 14/26  
Top