CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
27.90 
Proizvodnja drugih električnih naprav
31.20 
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
31.30 
Code: 31.30 
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic
31.62 
Code: 31.62 
Proizvodnja druge električne opreme
32.10 
Code: 32.10 
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent
28.11 
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
29.11 
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
29.12 
Code: 29.12 
Proizvodnja črpalk in kompresorjev
34.30 
Code: 34.30 
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje
28.12 
Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
29.12 
Proizvodnja črpalk in kompresorjev
29.13 
Code: 29.13 
Proizvodnja pip in ventilov
28.13 
Proizvodnja črpalk in kompresorjev
29.12 
Proizvodnja črpalk in kompresorjev
28.14 
Proizvodnja pip in ventilov
29.13 
Proizvodnja pip in ventilov
28.15 
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
29.14 
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
28.21 
Proizvodnja peči in gorilnikov
29.21 
Proizvodnja peči in gorilnikov za peči
29.71 
Code: 29.71 
Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev
29.72 
Code: 29.72 
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih strojev in naprav
28.22 
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
29.22 
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
35.50 
Code: 35.50 
Proizvodnja drugih vozil
28.23 
Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
30.01 
Proizvodnja pisarniških strojev
32.30 
Code: 32.30 
Proizvodnja televizijskih in radijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
36.12 
Code: 36.12 
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega
28.24 
Proizvodnja ročnih strojev in naprav
29.41 
Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev
28.25 
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
29.23 
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
29.71 
Code: 29.71 
Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev
28.29 
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
29.24 
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
29.43 
Code: 29.43 
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
33.20 
Code: 33.20 
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
28.30 
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
29.31 
Proizvodnja traktorjev
29.32 
Code: 29.32 
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev
29.53 
Code: 29.53 
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
28.41 
Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
28.62 
Proizvodnja drugega orodja
29.42 
Code: 29.42 
Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin
28.49 
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
28.62 
Proizvodnja drugega orodja
29.43 
Code: 29.43 
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
31.62 
Code: 31.62 
Proizvodnja druge električne opreme
28.91 
Proizvodnja metalurških strojev
29.51 
Proizvodnja metalurških strojev
28.92 
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
28.62 
Proizvodnja drugega orodja
29.52 
Code: 29.52 
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
34.10 
Code: 34.10 
Proizvodnja motornih vozil
28.93 
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
29.53 
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
28.94 
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
29.54 
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo

Page 10/26  
Top