CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
27.31 
Hladno vlečenje
24.31 
Hladno vlečenje profilov
27.32 
Hladno valjanje ozkega traku
24.32 
Hladno valjanje traku
27.33 
Hladno profiliranje
24.33 
Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
27.34 
Vlečenje žice
24.34 
Hladno vlečenje žice
27.41 
Proizvodnja plemenitih kovin
24.41 
Proizvodnja plemenitih kovin
27.42 
Proizvodnja aluminija
24.42 
Proizvodnja aluminija
27.43 
Proizvodnja svinca, cinka in kositra
24.43 
Proizvodnja svinca, cinka in kositra
25.99 
Code: 25.99 
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
27.44 
Proizvodnja bakra
24.44 
Proizvodnja bakra
27.45 
Proizvodnja drugih neželeznih kovin
24.45 
Proizvodnja drugih neželeznih kovin
27.51 
Litje železa
24.51 
Litje železa
27.52 
Litje jekla
24.52 
Litje jekla
27.53 
Litje lahkih kovin
24.53 
Litje lahkih kovin
27.54 
Litje drugih neželeznih kovin
24.54 
Litje drugih neželeznih kovin
28 
PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV, RAZEN STROJEV IN NAPRAV
33.20 
Montaža industrijskih strojev in naprav
28.11 
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
24.33 
Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
25.11 
Code: 25.11 
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
33.11 
Code: 33.11 
Popravila kovinskih izdelkov
41.20 
Code: 41.20 
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
28.12 
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
25.12 
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
43.32 
Code: 43.32 
Vgrajevanje stavbnega pohištva
28.21 
Proizvodnja kovinskih cistern, rezervoarjev in zabojnikov
25.29 
Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
33.11 
Code: 33.11 
Popravila kovinskih izdelkov
28.22 
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
25.21 
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
33.11 
Code: 33.11 
Popravila kovinskih izdelkov
43.22 
Code: 43.22 
Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih napeljav in naprav
28.30 
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
25.30 
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
33.11 
Code: 33.11 
Popravila kovinskih izdelkov
28.40 
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
25.50 
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
28.51 
Površinska obdelava in prekrivanje kovin
25.61 
Površinska obdelava in prekrivanje kovin
28.52 
Splošna mehanična dela
25.62 
Mehanska obdelava kovin
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
28.61 
Proizvodnja rezilnega orodja
25.71 
Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
33.11 
Code: 33.11 
Popravila kovinskih izdelkov
28.62 
Proizvodnja drugega orodja
25.73 
Proizvodnja orodja
28.41 
Code: 28.41 
Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
28.49 
Code: 28.49 
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
28.92 
Code: 28.92 
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
33.11 
Code: 33.11 
Popravila kovinskih izdelkov
28.63 
Proizvodnja ključavnic, okovja
25.72 
Proizvodnja ključavnic, okovja

Page 9/26  
Top