CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
25.23 
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
41.20 
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
43.32 
Code: 43.32 
Vgrajevanje stavbnega pohištva
25.24 
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
22.29 
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
27.33 
Code: 27.33 
Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
32.99 
Code: 32.99 
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.19 
Code: 33.19 
Popravila drugih naprav
26.11 
Proizvodnja ravnega stekla
23.11 
Proizvodnja ravnega stekla
26.12 
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
23.12 
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
26.13 
Proizvodnja votlega stekla
23.13 
Proizvodnja votlega stekla
26.14 
Proizvodnja steklenih vlaken
23.14 
Proizvodnja steklenih vlaken
26.15 
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
23.19 
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
33.19 
Code: 33.19 
Popravila drugih naprav
33.20 
Code: 33.20 
Montaža industrijskih strojev in naprav
26.21 
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
23.41 
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
26.22 
Proizvodnja sanitarne keramike
23.42 
Proizvodnja sanitarne keramike
26.23 
Proizvodnja izolatorjev in izolirnih delov iz keramike
23.43 
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
26.24 
Proizvodnja druge tehnične keramike
23.44 
Proizvodnja druge tehnične keramike
26.25 
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
23.49 
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
26.26 
Proizvodnja ognjevzdržne keramike
23.20 
Proizvodnja ognjevzdržne keramike
26.30 
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic
23.31 
Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog
26.40 
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo
23.32 
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline
33.19 
Code: 33.19 
Popravila drugih naprav
33.20 
Code: 33.20 
Montaža industrijskih strojev in naprav
26.51 
Proizvodnja cementa
23.51 
Proizvodnja cementa
26.52 
Proizvodnja apna
23.52 
Proizvodnja apna in mavca
26.53 
Proizvodnja mavca
23.52 
Proizvodnja apna in mavca
26.61 
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
23.61 
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
26.62 
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
23.62 
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
26.63 
Proizvodnja sveže betonske mešanice
23.63 
Proizvodnja sveže betonske mešanice
26.64 
Proizvodnja malte
23.64 
Proizvodnja malte
26.65 
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
23.65 
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
26.66 
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, mavca in cementa
23.69 
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
26.70 
Obdelava naravnega kamna
23.70 
Obdelava naravnega kamna
26.81 
Proizvodnja brusilnih sredstev
23.91 
Proizvodnja brusilnih sredstev
33.19 
Code: 33.19 
Popravila drugih naprav
33.20 
Code: 33.20 
Montaža industrijskih strojev in naprav
26.82 
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
23.99 
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
27.10 
Proizvodnja železa, jekla ter ferozlitin
24.10 
Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
27.21 
Proizvodnja litoželeznih cevi
24.51 
Litje železa
27.22 
Proizvodnja jeklenih cevi
24.20 
Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov

Page 8/26  
Top