CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
23.30 
Proizvodnja jedrskega goriva
38.12 
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.22 
Code: 38.22 
Ravnanje z nevarnimi odpadki
24.11 
Proizvodnja tehničnih plinov
20.11 
Proizvodnja tehničnih plinov
24.12 
Proizvodnja barvil in pigmentov
20.12 
Proizvodnja barvil in pigmentov
24.13 
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
20.13 
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
24.14 
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
19.10 
Proizvodnja koksa
20.14 
Code: 20.14 
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
24.15 
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
20.15 
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
38.21 
Code: 38.21 
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
24.16 
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
20.16 
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
24.17 
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki
20.17 
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki
24.20 
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
20.20 
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
24.30 
Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
20.30 
Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
24.41 
Proizvodnja farmacevtskih surovin
21.10 
Proizvodnja farmacevtskih surovin
24.42 
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
21.20 
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
32.50 
Code: 32.50 
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
24.51 
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in loščilnih sredstev
20.41 
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
20.42 
Code: 20.42 
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
24.52 
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
20.42 
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
24.61 
Proizvodnja razstreliv
20.51 
Proizvodnja razstreliv
24.62 
Proizvodnja lepil
20.52 
Proizvodnja sredstev za lepljenje
20.59 
Code: 20.59 
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
24.63 
Proizvodnja eteričnih olj
20.53 
Proizvodnja eteričnih olj
24.64 
Proizvodnja fotografskih materialov in kemikalij
20.59 
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
24.65 
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa
26.80 
Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
24.66 
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
20.59 
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
26.11 
Code: 26.11 
Proizvodnja elektronskih komponent
24.70 
Proizvodnja umetnih vlaken
20.60 
Proizvodnja umetnih vlaken
25.11 
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila
22.11 
Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
25.12 
Protektiranje in obnavljanje plaščev za vozila
22.11 
Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
25.13 
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
22.19 
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
32.50 
Code: 32.50 
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
32.99 
Code: 32.99 
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.19 
Code: 33.19 
Popravila drugih naprav
25.21 
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
22.21 
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
33.19 
Code: 33.19 
Popravila drugih naprav
33.20 
Code: 33.20 
Montaža industrijskih strojev in naprav
25.22 
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.22 
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
25.23 
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
22.23 
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
27.33 
Code: 27.33 
Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje

Page 7/26  
Top