CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
15.61 
Mlinarstvo
10.61 
Mlinarstvo
15.62 
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
10.62 
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
10.89 
Code: 10.89 
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
15.71 
Proizvodnja krmil
10.91 
Proizvodnja krmil
15.72 
Proizvodnja hrane za hišne živali
10.92 
Proizvodnja hrane za hišne živali
15.81 
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.71 
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.85 
Code: 10.85 
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
10.89 
Code: 10.89 
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
15.82 
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
10.72 
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
15.83 
Proizvodnja sladkorja
10.81 
Proizvodnja sladkorja
15.84 
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
10.82 
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
15.85 
Proizvodnja testenin
10.73 
Proizvodnja testenin
10.85 
Code: 10.85 
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
15.86 
Predelava čaja in kave
10.83 
Predelava čaja in kave
15.87 
Proizvodnja dišav, začimb in drugih dodatkov
10.84 
Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
15.88 
Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane
10.86 
Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
15.89 
Proizvodnja drugih živil, d.n.
10.89 
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
15.91 
Proizvodnja žganih pijač
11.01 
Proizvodnja žganih pijač
15.92 
Proizvodnja etilnega alkohola
11.01 
Proizvodnja žganih pijač
20.14 
Code: 20.14 
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
15.93 
Proizvodnja vina iz grozdja
11.02 
Proizvodnja vina iz grozdja
15.94 
Proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin
11.03 
Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
15.95 
Proizvodnja aromatiziranih vin iz svežega grozdja
11.04 
Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja
15.96 
Proizvodnja piva
11.05 
Proizvodnja piva
15.97 
Proizvodnja slada
11.06 
Proizvodnja slada
15.98 
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač
11.07 
Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
16.00 
Proizvodnja tobačnih izdelkov
12.00 
Proizvodnja tobačnih izdelkov
17.11 
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa
13.10 
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
17.12 
Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa
13.10 
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
17.13 
Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa
13.10 
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
17.14 
Priprava in predenje vlaken lanenega tipa
13.10 
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
17.15 
Sukanje in priprava svile ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje
13.10 
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
17.16 
Proizvodnja šivalnih sukancev
13.10 
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
17.17 
Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken
13.10 
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
17.21 
Tkanje preje bombažnega tipa
13.20 
Tkanje tekstilij
17.22 
Tkanje preje tipa volnene mikanke
13.20 
Tkanje tekstilij
17.23 
Tkanje preje tipa volnene česanke
13.20 
Tkanje tekstilij
17.24 
Tkanje preje tipa svile
13.20 
Tkanje tekstilij
17.25 
Tkanje druge tekstilne preje
13.20 
Tkanje tekstilij
17.30 
Dodelava tekstilij
13.30 
Dodelava tekstilij

Page 4/26  
Top