CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
92.62 
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti
93.19 
Druge športne dejavnosti
93.29 
Code: 93.29 
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
92.71 
Prirejanje iger na srečo
92.00 
Prirejanje iger na srečo
92.72 
Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
01.62 
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
78.10 
Code: 78.10 
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
79.90 
Code: 79.90 
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
93.29 
Code: 93.29 
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
93.01 
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
96.01 
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
93.02 
Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
96.02 
Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
93.03 
Pogrebna dejavnost
96.03 
Pogrebna dejavnost
93.04 
Druge dejavnosti za nego telesa
93.13 
Obratovanje fitnes objektov
96.04 
Code: 96.04 
Dejavnosti za nego telesa
93.05 
Druge osebne storitvene dejavnosti
85.51 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
96.09 
Code: 96.09 
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
95.00 
Gospodinjstva z zaposlenim osebjem
97.00 
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
96.00 
Neopredeljena proizvodnja gospodinjstev za lastno porabo
98.10 
Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo
97.00 
Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastno porabo
98.20 
Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo
99.00 
Eksteritorialne organizacije in združenja
99.00 
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

Page 26/26  
Top