CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.24 
Reja perutnine
01.47 
Reja perutnine
01.25 
Reja drugih živali
01.44 
Reja kamel
01.49 
Code: 01.49 
Reja drugih živali
03.22 
Code: 03.22 
Gojenje sladkovodnih organizmov
01.30 
Mešano kmetijstvo
01.50 
Mešano kmetijstvo
01.41 
Storitvene dejavnosti za rastlinsko pridelavo; urejanje parkov
01.61 
Storitve za rastlinsko pridelavo
01.63 
Code: 01.63 
Priprava pridelkov
01.64 
Code: 01.64 
Obdelava semen
10.39 
Code: 10.39 
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
81.30 
Code: 81.30 
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
01.42 
Storitvene dejavnosti za živinorejo, razen veterinarskih dejavnosti
01.62 
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
01.50 
Lov in lovske storitve
01.70 
Lovstvo
94.99 
Code: 94.99 
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
02.01 
Gozdarstvo
01.29 
Gojenje drugih trajnih nasadov
02.10 
Code: 02.10 
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.20 
Code: 02.20 
Sečnja
02.30 
Code: 02.30 
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
16.10 
Code: 16.10 
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
02.02 
Gozdarske storitve
02.40 
Storitve za gozdarstvo
05.01 
Ribolov
03.11 
Morsko ribištvo
03.12 
Code: 03.12 
Sladkovodno ribištvo
70.22 
Code: 70.22 
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
05.02 
Ribogojstvo
03.21 
Gojenje morskih organizmov
03.22 
Code: 03.22 
Gojenje sladkovodnih organizmov
10.10 
Pridobivanje in aglomeracija črnega premoga
05.10 
Pridobivanje črnega premoga
09.90 
Code: 09.90 
Storitve za drugo rudarjenje
19.20 
Code: 19.20 
Proizvodnja naftnih derivatov
10.20 
Pridobivanje in aglomeracija rjavega premoga in lignita
05.20 
Pridobivanje rjavega premoga in lignita
09.90 
Code: 09.90 
Storitve za drugo rudarjenje
19.20 
Code: 19.20 
Proizvodnja naftnih derivatov
10.30 
Pridobivanje in aglomeracija šote
08.92 
Pridobivanje šote
09.90 
Code: 09.90 
Storitve za drugo rudarjenje
19.20 
Code: 19.20 
Proizvodnja naftnih derivatov
11.10 
Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
06.10 
Pridobivanje surove nafte
06.20 
Code: 06.20 
Pridobivanje zemeljskega plina
09.10 
Code: 09.10 
Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
52.21 
Code: 52.21 
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.22 
Code: 52.22 
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
11.20 
Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč
09.10 
Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
12.00 
Pridobivanje uranovih in torijevih rud
07.21 
Pridobivanje uranove in torijeve rude

Page 2/26  
Top