CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
51.55 
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi
46.75 
Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
46.76 
Code: 46.76 
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
51.56 
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.76 
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
51.57 
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.77 
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
51.81 
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
46.62 
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
51.82 
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
46.63 
Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
51.83 
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
46.64 
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
51.84 
Trgovina na debelo z računalniki in računalniško opremo
46.51 
Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
51.85 
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
46.65 
Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
46.66 
Code: 46.66 
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
51.86 
Trgovina na debelo z drugimi elektronskimi deli in opremo
46.52 
Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
51.87 
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo
46.69 
Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
51.88 
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem
46.61 
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
51.90 
Druga trgovina na debelo
46.90 
Nespecializirana trgovina na debelo
52.11 
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.11 
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
52.12 
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
47.19 
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
52.21 
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo
47.21 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
52.22 
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
47.22 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
52.23 
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
47.23 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
52.24 
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
47.24 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
52.25 
Trgovina na drobno s pijačami
47.25 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
52.26 
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
47.26 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
52.27 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili
47.21 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
47.29 
Code: 47.29 
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
52.31 
Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki
47.73 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
52.32 
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
47.74 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
52.33 
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.75 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
52.41 
Trgovina na drobno s tekstilom
47.51 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
52.42 
Trgovina na drobno z oblačili
47.71 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
52.43 
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.72 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
52.44 
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
47.53 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
47.59 
Code: 47.59 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
52.45 
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in televizijskimi napravami
47.43 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
47.54 
Code: 47.54 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
47.59 
Code: 47.59 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.63 
Code: 47.63 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
52.46 
Trgovina na drobno kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom
47.52 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
52.47 
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
47.61 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.62 
Code: 47.62 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
52.48 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.41 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi

Page 18/26  
Top