CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
51.17 
Posredništvo pri prodaji živil, pijač in tobačnih izdelkov
46.17 
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
51.18 
Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov
46.18 
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
51.19 
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.19 
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51.21 
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
46.21 
Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
51.22 
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
46.22 
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
51.23 
Trgovina na debelo z živimi živalmi
46.23 
Trgovina na debelo z živimi živalmi
51.24 
Trgovina na debelo s kožami, usnjem
46.24 
Trgovina na debelo s kožami, usnjem
51.25 
Trgovina na debelo s surovim tobakom
46.21 
Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
51.31 
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami
10.39 
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
46.31 
Code: 46.31 
Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
51.32 
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
46.32 
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
51.33 
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami
46.33 
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
51.34 
Trgovina na debelo s pijačami
11.01 
Proizvodnja žganih pijač
11.02 
Code: 11.02 
Proizvodnja vina iz grozdja
46.34 
Code: 46.34 
Trgovina na debelo s pijačami
51.35 
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
46.35 
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
51.36 
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
46.36 
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
51.37 
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
46.37 
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
51.38 
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
46.31 
Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
46.38 
Code: 46.38 
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
51.39 
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
46.39 
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
51.41 
Trgovina na debelo s tekstilom
46.41 
Trgovina na debelo s tekstilom
51.42 
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
46.42 
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
51.43 
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in televizijskimi napravami
46.43 
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
46.47 
Code: 46.47 
Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
46.52 
Code: 46.52 
Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
51.44 
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili
46.44 
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
46.49 
Code: 46.49 
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.73 
Code: 46.73 
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
51.45 
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
46.45 
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
51.46 
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki
46.46 
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
51.47 
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.43 
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
46.47 
Code: 46.47 
Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
46.48 
Code: 46.48 
Trgovina na debelo z urami in nakitom
46.49 
Code: 46.49 
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.73 
Code: 46.73 
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
51.51 
Trgovina na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi
46.71 
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
51.52 
Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.72 
Trgovina na debelo s kovinami in rudami
51.53 
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.73 
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
51.54 
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.74 
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje

Page 17/26  
Top